Brievenbus/mailbox 31 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Anekdotes gevraagd In verband met het uit te brengen jubi leumboekje Anker Anker: 10 jaar Osse- kop 11 in 2009 zijn wij op zoek naar voor malige bewoners van het zusterhuis, die anekdotes zouden willen aanleveren om de rijke historie van het pand Ossekop 11 in Leeuwarden in kaart te brengen. Graag reacties voor 15 oktober aanstaan de naar: vries@ankerenanker.nl of Post bus 324, 8901 BC Leeuwarden, ter atten tie van Nico de Vries. Beloning: een gratis exemplaar van het jubileumboekje (als het slaagt) en een uit nodiging voor de uitreiking op nadere datum en alles wat daar bij hoort. Nico de Vries, Leeuwarden Het Vliet in de jaren zestig De tekening van het Vliet op de midden pagina van dit nummer van Leovardia vereist enige toelichting. Waarom? Ik ben hier in 1941 geboren en ik heb er tot 1966 gewoond. De huizen links staan aan het Zuidvliet, rechts aan het Noordvliet. De fabriek met de grote silo was van Koopmans Meelfabrieken. Het graan haalde men met grote elevatoren uit de binnenschepen die in het Vliet lagen. Pal daarvoor, het huis met de markiezen, was mijn ouderlijk huis. Mijn vader dreef daar ruim 40 jaar een houthandel: Voor hout naar Staal. Langs het hele Noord- en Zuidvliet waren toen middenstanders gevestigd, die daar meestal ook woonden. Het pand bij de derde boom van rechts, met de klomp aan de muur, was van klompenmaker Al- gra. Zijn complete wekplaats is overge bracht naar het Scheepvaartmuseum in Sneek en daar weer opgebouwd. Het witte gebouw, in het midden rechts, is nu de houthandel van Bob van Daalen. Daar hangt deze tekening als herinnering van vroeger. Ook in het HCL wordt hij De fabriekspanden van Koopmans Meelfabriek aan het Noordvliet Leovo-V^ £<*.11

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 33