Lcovaë^tA.!€ 33 De opvallende grafzerk van Johanna Wilhelmina te Winkel op de Noorderbegraafplaats ter, die maar moeilijk stil kon zitten. We woonden in de Beetgumerdwarsstraat en ik werd op de fiets naar school gebracht. Als de mogelijkheid zich voordeed, glipte ik bij binnenkomst achter de juf langs weer naar buiten, waar mijn moeder me weer opving en terugbracht. Ik heb van die periode nog een foto, die is genomen in 1936 door de bekende Leeuwarder foto graaf J. Dwinger. Slechts enkele namen kan ik me nog herinneren. In de eerste plaats de juffen. Van links naar rechts juf Friedaf?), juf Bloemsma en juf Kaastra, het hoofd der school. Op de voorste bank rechts zit een jongen met de achternaam Stienstra. In dezelfde rij links in de derde bank Piet Schippers, met achter hem Zijlstra en daar weer achter Maurits. Rechts ach teraan Kobus van Cleef. In de middelste rij, vooraan rechts Aukje Dijkstra (zus van 'Blomke van Romke'). Zelf zit ik in dezelfde rij, gestoken in een matrozenpak je. Achter mij Appie Boersma Het zou aardig zijn wanneer lezers meerdere kleu ters bij naam kennen en dit doorgeven aan de redactie. Hoewel het onderwijs mij in het alge meen weinig vreugde heeft verschaft, was ik blij dat ik op mijn zesde jaar naar school 16, de latere Coornhertschool, kon gaan. Jan R. Bron, Leeuwarden Opsporing verzocht Op een rommelmarkt in Hoogeveen koch ten we een boek met daarin deze foto, gemaakt door Foto Bleeker uit Leeu warden. Het zou toch leuk zijn om deze foto bij de familie terug te kunnen bezor gen. Zou u uw medewerking hieraan wil len verlenen door deze familie te vinden? Het is toch een stukje historie. Gaarne reageren via de redactie van dit blad. Met vriendelijke groet, Willie Reurink, Dedemsvaart Johanna Wilhelmina te Winkel In het laatste nummer van Leovardia las ik de bijdrage van Dirk Swierstra over het ongeval met de bommen in de Juliana- straat, waarbij Johanna Wilhelmina te Winkel met haar baby Hansje is omgeko men. Op de Noorderbegraafplaats ontdek te ik jaren geleden hun graf en heb er toen een foto van gemaakt. Als jullie iets weten over deze familie, zou ik het graag willen weten. Dat graf heeft veel indruk op mij gemaakt. Tea Looijenga, Leeuwarden Nubé senior De heer Nubé was hoofd van een lagere school. In onderwijskringen werd altijd het grapje verteld, dat hij de volgorde van het alfabet, het ABC, wilde veranderen. Hij heette Albertus Cornelis Nubé: A, C, en dan B. M.J. de Boer, Ascona, Ralië

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 35