Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Liwwadders, waar is dit 34 i o Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Of het nu heeft gelegen aan de handrei king, die we gaven of aan de bekendheid van het gebouw, zeker is dat we een veel voud aan antwoorden hebben binnenge kregen naar aanleiding van de fotopuzzel in ons meinummer dan gewoonlijk. De heer Van der Veen schreef: 'Het gaat hier om het deurbeslag van de Sint Boni- fatiuskerk, die gebouwd werd tussen 1882 en 1884 en is ontworpen door dr. P. Cuy- pers. Deze bouwmeester was een van de belangrijkste uit de neogotiek en de Boni- fatiuskerk geldt als een van zijn grootste werken.' Veel inzenders noemden en roemden de voor de Leeuwarder 'skyline' kenmerken de torenspits van 85 meter hoogte, waar de handreiking ook naar verwees. Tot tweemaal toe viel de spits door geweld van buitenaf: op zaterdag 27 december 1947 raakte een Dakota van de KLM in slecht weer de spits en van 3 januari 1976 herinnert een ieder zich nog wel de val lende spits tijdens de orkaan Capella. Door de inzet van velen en van de Stich ting Bonifatiustoren kon de torenspits in 1979/1980 worden herbouwd. Niet alleen de kerk, maar ook de vroe gere westpastorie, nu het Titus Brands- mahuis, is van Cuypers en is beschermd monument. Op de deuren hiervan vinden we hetzelfde beslag als afgebeeld, wist Jan Stobbe te melden. Broer de Witte vertelt ons: 'in de jaren dat ik mijn werkplaats op de Nieuwebu- ren had en over de Voorstreek van of naar huis liep werd mijn blik altijd gezogen naar die merkwaardige binnenplaats die uitkomt op de Bonifatiuskerk. Of het nu kwam door de rust die daar altijd hangt of door die enorme toren, of wellicht was het de door de bebouwing erom heen in mijn ogen wat onwennige kerkopgang, kijken moest ik en ik zag dus ook altijd dat prachtige deurbeslag.' Door loting is als prijswinnaar uit de bus gekomen: de heer of mevrouw L.D. de Jonge uit Amersfoort. Oplossingen voor 20 oktober 2008 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van 15 verloot. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 36