I grote slotavond BAl huB. em i cArnavalsb openingsbal OPENINGSBAL; DANSINSTITUUT HUB. ADEMA N* 2022 DANSINSTITUUT op zaterdag 1 4 oktober 1 967 'savo/id^ \~A-Ssr 8 uur in alle zalen van de Harmèfbie f'.- T Bewijs van toegang I 5.- Nj 0037 Belasti ng inbegrepen) DANSINSTITUUT HUB. ADEMA toegang zaterdag 19 febr. in de H Toegangsprijs f4.- (belast. inbegrepen) bewijs van toegang op zaterdag 7 maart Xfï, 1 ft ft H 1964, in alle zalen van de „Harmonie" TOEGANGSPRIJS (bel, inbegr.) f 3.50 Collage van entreebewijzen van dansschool Hub. Adema DANSINSTITUUT HUB. ADEMA tl f DANSINSTITUUT HUB. ADEMA TOEGANGSBEWIJS op zaterdag 1 9 oktober 's avonds 8 uur tn alle zalen PRIJS

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 40