De Leeuwarder Warenschouw, aanjager van de wederopbouw 14 Kees Siccama De titel kan enigszins wijds klinken, maar de functie van deze halfjaarlijkse gebeurtenis in Harmonie en Beurs diende wis en waarachtig tot het stimuleren van koopgedrag. Hierdoor zou de vooruitgang ook Leeuwarden en omstreken kunnen bereiken in die eerste economisch schaarse jaren na de Tweede Wereldoorlog. Een klapper Het idee een kleine jaarbeurs te organise ren was niet nieuw, ook in andere plaat sen had men dit bedacht. De uitwerking was minder eenvoudig. De opdracht was zoveel mogelijk Leeuwarder middenstan ders bereid te vinden hun aandacht en (gedeeltelijke) inventaris gedurende een kleine week naar De Harmonie te ver plaatsen, waar met voorlichting en gratis hapjes de noodzaak tot kopen niet direct aanwezig was, maar later in de winkels een vervolg kon krijgen. Het geheel dien de versierd te worden met modeshows, verlotingen, muziek en demonstraties, en er moesten enkele non-profit organisaties aan toegevoegd worden. De burgemeester moest worden gevraagd de opening te ver richten, de pers op de hoogte gesteld, ter wijl de toegangsprijs geen belemmering mocht vormen. Onverwacht werd het een klapper, een geweldig succes in die van festiviteiten verstoken jaren vlak na de oorlog. Leeuwarden stond perplex. De naam Warenschouw (voor het eerst gebruikt in oktober 1951) beviel colum nist 'Buurman' van de Leeuwarder Cou rant. Op 6 oktober schreef hij: '..het stemt tot voldoening dat de middenstanders de moed hebben gehad voor hun uitstalling een goede Nederlandse naam te kiezen. Daarom hulde aan de winkeliers, die blijk hebben gegeven niet over een benepen mentaliteit te beschikken.' Met die men taliteit zat het wel goed en de verhalen die nog circuleren spreken ook van het geweldige plezier en de daarbij horende feesten tijdens de opbouw en na sluitings tijd die de middenstanders, toch vooral mannen, met elkaar hebben gehad. Vanaf woensdag 4 tot en met zaterdag 7 oktober bezochten een overstelpend aan tal bezoekers de schouw. Onder hen de De Warenschouw was wat de naam aan gaf: een tentoonstelling in meerdere zalen van De Harmonie met het beste wat de middenstand van onze stad te bieden had. Overdekt winkelen, een grote markt, soms met meer dan 100 standhouders. Slente ren, kijken en kopen en je verbazen over steeds weer nieuwe artikelen. Een jaar beurs in het klein, dus 'onder ons' met een ongekend succes qua bezoekersaantallen. Het begin was eenvoudig van opzet in november 1949. De organisatoren van het eerste uur, van wie schoenwinkelier Feike Schaaf door de jaren heen de sturende en stuwende kracht zou worden, doopten het de Damesbeurs. De noodzaak voor een economische ople ving in deze jaren van goederen op de bon bracht de Harmoniedirectie ertoe in te stemmen, ik neem aan voorzichtig, met deze uitstalling en na het aanvankelijke succes ook de Warenschouw in meerdere zalen onder te brengen. De nieuwe naam weerspiegelde de wens van de deelnemers het gehele gezin te interesseren, en zeker de heer des huizes die 's zaterdags met het loonzakje thuis kwam, zodat een artikel als dat van de Leeuwarder Courant over de tweede Damesbeurs in maart 1950 met de opening 'Een man op de Damesbeurs', vermeden kon worden. Voorjaar 1953. De achtste Schouw, en de tweede in de Beurs. Dr. Groeneveld-Meijer, directeur-generaal voor de middenstand van het ministerie van Economische Zaken opent in de Klanderij: 'De warenschouw, deze wapenschouw van de middenstand' Collectie Siebe Schaaf

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 16