15 De heer Lever uit Muntendam 'knipt' de ambassadeur van India, Dr. Metha, tijdens de derde schouw in het najaar van 1950. Ook hij nam het knipsel niet mee! Collectie Siebe Schaaf ambassadeur van India, dr. Mohan Sinha Metha. Toen op zaterdag mejuffrouw Wij- ma uit Leeuwarden haar 50 cent inwis selde voor een toegangskaartje bleek zij de 5000e te zijn! Zij kreeg 44 cadeaus, zo schreef de krant, waarbij opviel dat er naast een polshorloge, een rolfïlmpje, iedere week tot 1 januari een rol beschuit, een paar nylons en een knot wol ook een naaimachinelampje bij hoorde. We ston den nog aan het begin van het consumen tisme, maar mejuffrouw Wijma verzucht te dat ze nu wel kon trouwen. De burgemeester, en dat was in deze jaren mr. A.A.M. van der Meulen, ver leende ontheffing van de winkelsluitings wet opdat de Warenschouw ook 's avonds tot 23 uur geopend kon zijn. Dat was ook weer aan de orde bij de voorjaarsschouw in 1951. De Leeuwarder Courant besteed de in zijn verslag aandacht aan noviteiten: een zelfopwindend horloge en het succes van de schouw, de kleine geiser (Geyser geschreven) van De Optimist. De modeshows vroegen aandacht voor een nylonblouse die slechts door het water behoefde te worden geslagen en geen strijkijzer nodig had. Theo Annyas van de Schrans demonstreerde het Elja rubber korset en de Victa jarretelle. Roosenstein, Van den Brink en Piersma lieten Dixap proeven en De Bruin uit het Nauw expo seerde zijn exclusieve zomerstoffen. Bont mantels konden nog zonder protesten geshowd worden. Het was toch nog iets meer een dames- dan een herenschouw. Zestig deelnemers namen deze keer ook de met lepelaars, flamingo's en waterfon teinen opgetuigde tuin van De Harmonie in bezit, waar onder andere emigranten woninkjes waren te bewonderen. Burgervader Van der Meulen opende de manifestatie en ook dr. Otten, secreta ris van de Kamer van Koophandel, sprak enkele woorden bij deze voor hem zo ver heugende gebeurtenis. De inhoud tekent de sfeer van deze jaren, wanneer hij waar schuwt tegen het 'poffen'. Deze gewoonte, zo houdt dr. Otten zijn gehoor voor, is funest voor de middenstand omdat ze met kapitaal van anderen werkt, onder meer van de regering, en in het algemeen geen rente doorberekent aan haar klanten. Hij kondigde een kredietbeperkingsactie aan en besloot met de opmerkelijke cirkelrede nering dat de Warenschouw dient om de omloopsnelheid te verhogen door de koop lust van het publiek aan te wakkeren. De Vijf van de Nieuwestad De organisatoren - naast Schaaf waren dat Steenbergen, Habekotté, Miedema en Robert, die zich later De Vijf van de Nieuwestad zouden noemen - slaagden erin tot en met de najaarsschouw van 1955 dertien halfjaarlijkse beurzen op rij te organiseren. Het succes bleek uit de stij gende bezoekersaantallen. Op 25 septem ber 1951, de voorlaatste dag van de vijfde schouw, passeerden 17.500 bezoekers de controle, daarmee het aantal bezoekers van de voorgaande vier met 7500 overtref- De tekening van burgemeester A.A.M. van der Meulen, gemaakt tijdens de zevende schouw in het najaar van 1952, die toen voor het eerst in de Beurs werd gehouden. Collectie Siebe Schaaf

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 17