17 De intocht van de artiest Dorus (Tom Manders) in zijn 'hoestbui op vier wielen' in 1959. Hier de stoet op de hoek van de Nieuwestad en Wirdumerdijk Foto Leeuwarder Courant korps van De Bietenbouwers marcheerde onder zeer grote belangstelling in het najaar van 1953 door de stad naar de Beurs. Het jaar erop kwamen er zelfs vier korpsen gelijktijdig vanuit de buitenwij ken naar het centrum. Het hoogtepunt werd bereikt bij de ope ning van de vooijaarsschouw in 1955 door het inhuren van de enige helikopter die Nederland bezat. Hieruit werd lenteko ningin Gerda Graafsma van Witmarsum op het van sneeuw vrijgemaakte Zaailand gedropt, gekleed in een fladderend tule jurkje, onder een zwaar bewolkte hemel bij een temperatuur van twee graden Cel sius. Het deerde de tijdelijke majesteit net zo weinig als de duizenden Leeuwar ders die op het gebeuren waren afgeko men. Maar hiermede waren de stunts met overtreffende trap voorlopig op. De schouw van oktober van dat jaar opende op kousenvoeten, zonder enig ver toon. Tegen een entree van 65 cent "kon men van een geheel nieuwe, totaal andere schouw genieten' zo adverteerde de orga nisatie. Toch zorgden de zestig standhou ders niet voor een record, bij lange na niet. Er leek vermoeidheid neer te dalen op allen die nu al zoveel malen ieder half jaar voor het kunststuk zorg hadden gedragen. Was dit het begin van het ein de? In het restaurant speelden De Dek- zwabbers populaire muziek. Uit Aalsmeer kwam een miniatuur bloemencorso. Hoestbui op vier welen Het bleef vier jaar stil. Velen dachten, dat met de laatste schouw de traditie tot een einde was gekomen. Zij hadden buiten Feike Schaaf gerekend. Zoals Peter Sel lers als hoornblazer in de film The Party tegen alle logica in steeds weer een laat ste toon aan zijn instrument ontlokte, zo slaagde Schaaf erin zichzelf en de Liw- wadders te verbluffen met een nieuwe geweldige Warenschouw. Deze vooijaars schouw van 1959 zette in met een grandio ze opening. De voorzitter had kans gezien, in een unieke combinatie van toeval en berekening, Dorus (Tom Manders) voor de opening te strikken. De rijtoer door de stad paste naadloos in de opnamen voor diens volgende televisieshow. Hij reed in zijn 'hoestbui op vier wielen' van het Europaplein naar de Beurs door een bijkans uitzinnige stad, 'gadegeslagen', zo schreef de Leeuwarder Courant, 'door tienduizenden. En wie gold die drukte nu helemaal?' zo verbaasde zich de ver slaggever, 'een mannetje met bolhoed, een brilletje, een hangsnor en een sigaar: Dorus.' Deze vroege televisiester accen tueerde door zijn stadsrit de invloed die het 'zwart-witte oog' had gekregen en toon de tegelijkertijd aan dat er een einde was gekomen aan de toekomst van kleinscha lige evenementen zoals de Warenschouw, die dat publiek aan de tv verloor. De wederopbouw was voltooid aan het einde van de jaren vijftig en dat was op de schouw te zien door de uitstalling van 75 bedrijven met een keur aan elektrische apparaten. Het was er wit van de wasma chines en bruin van de glanzende radio- en tv toestellen. Er waren bromfietsen en zeilboten voor de vrije tijd. Het bleek vol doende voor een succesvolle tentoonstel ling, maar te weinig voor een traditie. Markante Liwwadder Twee jaar later, in maart 1961, bracht de vijftiende schouw het einde. De cirkel werd gesloten door de Leeuwarder Courant als deze bericht: 'Op Warenschouw goede ori ëntatie voor de vrouw' en 'Warenschouw optocht beneden verwachting.' Zoals de zoon van één der deelnemers van het eerst uur het verwoordt: 'Het bloedde langzaam dood. De fut was eruit.' De Warenschouw had zijn functie verloren. Voor Leeuwar den is deze echter van geweldige beteke nis geweest als economische injectie voor en door de middenstand. Voor de in die jaren vijftig wat stille stad, de stad die wat bleek afstak bij zustersteden in den lande, die meer industrie en bewoners aantrokken en sneller groeiden. Bovenstaande is een impressie over een fenomeen dat mijns inziens wat verdwe nen is uit ons collectieve geheugen. Het is eveneens een ode aan de markante Liw wadder Feike Schaaf (1916-1997), voor wie de organisatie van de Warenschouw één van de parels was aan het snoer van activiteiten dat hij gedurende zijn leven heeft geregen en die altijd in het teken stonden van zijn Leeuwarden. Zonder Schaaf geen schouw!

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 19