19 De Seringebuurt 3-13 in 1932. Vooraan v.l.n.r.: de dames Van der Zee, Bijlsma ('Slappe Douwe') en Woudstra-Nijp men aan hetgeen de Engelschman in het woord 'comfort' samenvat. Er zijn tal van fatsoenlijke arbeidsgezinnen, die halsrei kend uitzien naar woningen, gelijk aan deze, en die ziekte en ongemak lijden in hunne tegenwoordige verblijven, waar ze een betrekkelijk hoge huur betalen.' Het is natuurlijk waar dat er vóór die tijd nog slechter werd gehuisd en dat in die eerste periode na de bouw de Weer klank werd bewoond door een arbeiders klasse, die net een stapje hoger op de ladder was gestegen dan de armoelijders elders in de stad zo rond de jaren dertig van de 19e eeuw. In ieder geval had de directeur van het Stadsziekenhuis, Philip Kooperberg, grote kritiek op de huisves ting in de Weerklank: 'zo kon een gezin toch niet gezond leven?', schreef hij in zijn Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Leeuwarden. Deed bij het ontstaan van de Weer klank de huur bijna 80 cent per week, ten tijde van mijn schoonmoeder was dat opgelopen tot ruim een gulden en de latere schrijver over de Weer klank, Abe Brouwer, betaalde ongeveer 1,50. We duuke de Weerklank in Niemand heeft het beeld en de sfeer van de wijk beter beschreven dan Abe Brouwer in zijn boek Weerklanken uit 1974, dat helaas alleen nog antiquarisch te verkrijgen, maar wel in het HCL te raadplegen is. Brouwer werd geboren op 18 september 1901 in Burgumerheide en was een echte volksschrijver. Evenals zijn vader, die ook een begenadigd verteller was, kwam hij als straatmaker overal in onze provincie en raakte daardoor erg betrokken bij het Fries en het Friese volk. Brouwers boek, geschreven in zijn eigen Liwwadder spelling, waarin het volksleven centraal staat, begint met, en ik beperk me hier tot dat deel, een topo grafische beschrijving, waarbij hij ons als het ware bij de hand door de buurt loodst. Hij doet dat niet als buitenstaander, maar als buurtgenoot, dus met beide benen tussen het volkje dat en de buurt die hij beschrijft. 'In 1830 wadden der drieëntwintig huuzen die noemden se de Dorema- kamers en die salie wel bewoond weest hewwe deur arbeiders fan 't tichelwerk van de Dorema's. In 1847 wudden der weer twintig huuzen bij bouwd en de buu'ten wudden noemt Seeringe- en Hul- sebuu't, ma dat hadde niks met bloem en groen te maaken. De Seeringebuu't wa noemd na Dr. Willem Suringar en de Hul- sebuu't na Simon van der Hulst, allebeide fabrikanten. In 1858 is de Weerklank al folbouwd, ma de sloot naast 't Hoogpad is east dempt in 1867 en in 1877 is der rioeleering en bestraating koomen. In 1879 wuu de stad der 'n skool bouwe, ma de eigenaaren fan de Tuunen froegen su feul geld, dat wudde feuls te gek. Ma die lui wudden der gien armeskool hewwe! Ja, su wa't doe oek al! Nou ja, der must toch in skool komme, 't wa der allegar kienders - arbeidersfrouwen wadden goed fruchtbaar - dat doe hewwe se 'n stuk fan 'e stadsfïever dicht gooid en su is de Fie- verbuu'tskool der koomen. Salie wij nou eefkes de Weerklank inkuiere? Ja, toe mar, krij mekaar mar in 'e arm, 't doet niet sear, hur. Fan 'e brugge óf loope we de Singel langs en bij van Del len (die wa sundes altied oopen hee?) gaan we rechtsóf en komme op 't Hoogpad, de oudste en ea'ste straat. An beide kanten huuzen en bleeken (de froegere sloot). Op 't end begint 't plein, 't Hoogpadsend loopt no eeven deur en at je fan 't plein rechts gaan kom je deur de Weerklanksteege op 't Fliet. En ooveral huuzen! Loopje links 't plein oover dan legge der rechts de Krimp, de Seeringebuu't en de Hulsebuu't. Dan sien we op 't end de Witte Muur, we draaie ons weer om, loope weer na 't begin fan 't plein. Dan komme we ea'st febij de Kappelsteege, su noemd naa de kapel fan de Vrije Evangeliese gemeente, dêr sticht in 1858 in 'n eerpelskuur (ma't ding is der niet meer). Der staat 'n dubbele rij huuzen en at je de steege folge, komme je op 't Singel uut, dichtbij de skool. De tweede buu't hiet de Polle. De dedde straat is Laagpad. Loop je dat neer dan kom je fïa 't kleine pleintsje weer op 't Hoogpad en dan hewwe 't had. En alles is folbouwd. Waar mar 'n stukje gron oover wa, hup, wear wooninkjes - der

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 21