Wim Bloemendaal, van Liwwadden tot Peazens Moddergat, vice versa (I) 26 Meer dan veertig jaar werkte Wim Bloemendaal bij de publieke omroep, waarvan hij veertien jaar het programma De gezamenlijke zenders Peazens en Moddergat presenteerde met oude en nieuwe muziek, van klassiek tot jazz. Ondanks het feit dat hij alleen in zijn jeugd in Leeuwarden woonde heeft hij de stad en die periode nooit vergeten. die veelal door associaties tot stand kwa men, heeft hij exclusief vrijgegeven voor publicatie in Leovardia. In dit nummer de eerste aflevering. De Goudsbloemstraat 'In Leeuwarden woonden we aan de rand van de stad, in wat toen de laatste zij straat aan de linkerhand van de Gronin gerstraatweg was. Op alle vier hoeken met de Azaleastraat was een winkel: twee bakkers, Boonstra en Abma, een kruide nier, Boersma en een slager, Feitsma. Alleen van de laatste was mijn moeder klant, de bakkers en de kruidenier waren zeer waarschijnlijk van een mijn moeder onwelgevallig geloof. Want zo was het kort na de Tweede Wereldoorlog, religie bepaalde nog waar je boodschappen deed. Als je onze straat, de Goudsbloemstraat, inreed kon je vrijwel meteen rechtsaf slaan de weg naar Lekkum in, die weg heette dan ook Lekkumerweg en als je verder reed kwam je in Giekerk, de plaats waar mijn grootmoeder, die al in 1929 overle den was, begraven was. Nu probeer ik wel eens na bezoek aan het graf, waar inmid dels ook mijn grootvader en moeder zijn bijgezet, de oude weg van Lekkum naar de Goudsbloemstraat terug te vinden. Het is me nog geen een keer gelukt: ik beland steeds in een totaal vreemde wereld, ik kan de Goudsbloemstraat alleen maar vinden als ik uit de stad kom. In 1946 reden kleine busjes, verbouw de brandweerwagens of ambulances van het Britse leger, van de NOF onze straat in, om bij Boersma de hoek om te slaan, vermoedelijk op weg naar Dokkum. Maar daar ben ik met de bus nooit geweest, dus helemaal zeker ben ik niet. Verder was er weinig verkeer en ik kan me niet herin- Wim werd in 1936 geboren in Amster dam in een socialistisch gezin. Zijn vader, afkomstig uit een joodse familie in de Leeuwarder binnenstad, had moeder, wonend op een boerderij onder de rook van Leeuwarden, leren kennen als lid van de AJC. In 1941 verhuisde het gezin naar Drachten, waar het de oorlog wist te over leven. Van 1946 tot 1953 woonde de fami lie in de Leeuwarder Goudsbloemstraat. Vader Bloemendaal was directeur van Het Vrije Volk aan de Tweebaksmarkt. Na de verhuizing naar Den Haag bezocht Wim de kweekschool en bleef onderwijzer tot 1964, toen hij door André van der Louw werd uitgenodigd te sollici teren als redacteur van de VARA-gids. In de jaren zeventig maakte hij de overstap naar VARA-radio. In 1989 ging hij free lancen voor VPRO-radio. Leeuwarden heeft bij Wim een onuitwis bare herinnering achtergelaten, hetgeen ook tot uitdrukking komt in de vele korte stukjes op zijn weblog. Deze fragmenten, De Goudsbloemstraat, waar de familie Bloemendaal van 1946 tot 1953 woonde, in 1986 Foto Dikken Hulsinga

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 28