Kanaalvoetbal, de sportterreinen aan het Nieuwe Kanaal 1 Dirk Swierstra Toen op 25 november 1895 het Nieuwe Kanaal in gebruik werd genomen, werd eerst het gebied ten zuiden van het kanaal tot ontwikkeling gebracht. Maar ook ten noorden van het kanaal was de uitbreiding van de stad in gang gezet. Er werd voor dit noordelijke gebied eerst een grondplan voor de aanleg van straten gemaakt. Op 2 maart 1896 werd het stra tenplan vastgesteld. In dit plan waren onder andere opgenomen de Emmakade NZ en een straat welke in een grote lus van het kanaal wegliep en even verder op weer naar het kanaal toeboog. Deze straat kreeg uiteindelijk op 17 november 1900 de naam Vredeman de Vriesstraat. Daarna werd het gebied verder tot ont wikkeling gebracht. Het terrein tussen de Emmakade NZ en de Vredeman de Vriesstraat werd opengehouden. Voor dit gebied zou pas later een bestemmingsplan gemaakt worden. Aan het eind van 1897 was de aanleg van de Emmakade NZ en de Vredeman de Vriestraat bijna voltooid. Het elftal van Quick na het behalen van het kampioenschap van de Friesche Voetbal Bond in 1908 LtiOVAv^i^uM

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 3