31 Vice-voorzitter Henk Mulder van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd' spreekt de genodigden toe in de Doopsgezinde Kerk aan de Wirdumerdijk Foto Ad Fahner delroutes in de binnenstad van Leeuwar den zijn vier thematische routes opgezet: De Nassauroute is op 12 september 2007 geopend. In de week van de geschiedenis, op 14 oktober 2008, werd de route Topmonu- menten geopend. De route Bekende Leeuwarders (geboorte- en/of woonhuizen van bekende Leeuwar der historische figuren), is op 24 november 2008 geopend en de Museumhavenroute (met historische vaartuigen in de Blauwe Diamant), zal in maart 2009 haar voltooi ing krijgen. De informatie over de wandelroutes wordt op drie wijzen aangeboden: 1. op informatieborden bij de locaties 2. via een mooie wandelkaart met schit terende illustraties 3. via een digitale wandelgids op de web site van Aed Levwerd. Bij het Historisch Centrum Leeuwar den en de VW zijn de wandelfolders ver krijgbaar en MP3 spelers te koop en kunt u geholpen worden met het downloaden van deze digitale wandelgids. De Topmonumentenroute voert langs 24 objecten en locaties die iets laten zien van de fraaie monumenten die Leeuwar den rijk is. Algemene ledenvergadering 2009 Op woensdag 15 april 2009 vindt 's avonds de algemene ledenvergadering plaats. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u begin maart 2009. Pommeranten Pries 2008 George Schweigmann heeft op 24 novem ber jongstleden de Pommeranten Pries 2008 van Aed Levwerd ontvangen. We eren de Leeuwarder voor zijn verdiensten als schaatsbestuurder en Elfstedenrijder, zakenman en betrokken Leeuwarder. De jury roemde zijn "bescheiden, maar indrukwekkende stille kracht, die hij voor de Leeuwarder gemeenschap inzette.' Schweigmann mag zich nu voegen in het illustere rijtje van eerder gekozen pommeranten: Auke Rauwerda dynastie (2003), dr. W. Walther Boer (2004), Han Jansen (2005), Pieter de Groot (2006) en Jentsje Popma (2007). De onafhankelijke jury bestond uit Jan van der Hoek, IJke Lichthart en Hylke Wierda. Vanaf deze plaats nogmaals onze geluk wensen aan George Schweigmann. George Schweigmann wordt door Aed Levwerd-voorzitter Jes Wassenaar gefe liciteerd met de toekenning van de Pom meranten Pries 2008 Foto Ad Fahner Oude nummers Leovardia Niet iedereen is vanaf het begin van het ontstaan van Aed Levwerd lid van de ver eniging en dat betekent dat men pas in een later stadium onze uitgave Leovardia heeft ontvangen. We krijgen regelmatig de vraag voorge legd of er nog oude nummers verkrijgbaar zijn. Na inventarisatie blijkt dat er van alle nummers nog exemplaren zijn, met uitzondering van de nummers 1 t/m 4 en 14. Tegen een gereduceerde prijs van 3 per nummer kunt u deze exemplaren afhalen aan de balie van het Historisch Centrum Leeuwarden. Klachten bezorging Bij het verschijnen van het september nummer van Leovardia zijn er nogal wat klachten binnengekomen over de bezor ging. Veel leden kregen het nummer te laat, soms veel te laat en soms in het geheel niet en dat terwijl het tijdschrift wel in september bij de Leeuwarder boek handels lag. We hebben alle begrip voor de klachten en hebben dan ook besloten terug te keren naar de reguliere bezorging door TNT. De Centraal Apotheek op de hoek van de Voorstreek en de Tuinen is één van de top- monumenten langs de route Foto BWH Ontwerpers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 33