ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl De panden Oldegalileën westzijde nummers 23-35 in 1966, gezien naar het zuiden cultureel Leeuwarden georganiseerd. Het project loopt tot september. Van april t/m september organiseert de Stichting Open Deur/Titus Brandsma Huis in het HCL een tentoonstelling over 400jaar katholiek leven in Leeuwarden. Overigens is het de laatste kans om nog tot 1 februari 2009 de boeiende jaren '50 tentoonstelling Leeuwarden in de luwte met fotomateriaal van Bas den Oudsten te bekijken. Fierde Liwwadderdag in teken Ouwegleien en Ouwegleisters Op't heden wudt der weer hard werkt aan ut foorbereiden fan al weer de fierde Liwwadderdag. Op sundag 5 april sal ut soafer weze. Na de uuterst sukses- folle Liwwadderdagen fan 2000 (Iesbaan- kwattier), 2003 (Butterhoek e.o.) en 2006 (Hüzum), is dan nou ut Ouwegleien anne beurt, waarby de grènzen fan 'e wyk fan- selssprekend weer ruum opfatten wurde mutte. Anders seid: de Bloemebuerten en 'e rest fanne stad magge oek metdoen. Op deze dag hoopt de organisaasy dat soafeul mooglik (eks-(Ouwegleisters ut over hun hat ferkrije kanne om Cambuur es'n kear over te slaan om bij te praten met (oud) buertgenoaten. Soas gebruuklik fynt ut gebeuren weer plak in Salen Skaaf. Alle toeters en bellen fan ut programma bin- ne nog niet bekend, mar ut wudt fast en seker weer un gesellige boel, waarbij ut 'och heden ja' en 'ferrek, leefstou oek noch' weer niet fan 'e lucht weze salie. Hou in 'e weken foar de Liwwadderdag goed de websiede fan ut Histories Sentrum Liw- wadden en 'e Huus an Huus in 'e gaten foor mear informaasy. De organisaasy suu trouwes blyd weeze as der nog mén sen binne dy't ouwe filmbeelden of unyk fotomateriaal andrage kenne. Die kanne dan un plakje in ut programma krije. Dus suuden jou tuus nog film- en/of fotomate riaal légen hewwe met duudluk herken bare beelden fan't Ouwegleien, nim dan even kontakt op met 'e organisaasy fan 'e Liwwadderdag: Histories Sentrum Liw- wadden, Klaas Zandberg, tillefoan 058- 2338399. Geart de Vries nieuwe directeur Historisch Centrum Leeuwarden Op 1 februari 2009 treedt Geart de Vries bij de gemeente Leeuwarden in dienst als manager van de sector Informatiebeheer, tevens directeur van het Historisch Cen trum Leeuwarden. Hij wordt hiermee de opvolger van Jan Folkerts die in augustus gemeentesecretaris werd van Littensera- diel. Geart de Vries studeerde geschiedenis in Groningen en begon vanuit die achter grond een loopbaan in de journalistiek. In zijn huidige functie is De Vries eindredac teur landelijke televisie-uitzendingen van Omrop Fryslan. Onder zijn verantwoorde lijkheid kwamen vele documentaires (uit gezonden op zondagmiddag op Nederland 1) tot stand, evenals school-tv-program- ma's op ZEPPELIN en schoolradio-pro- gramma's. Daarnaast schreef hij onder meer boeken over de Friese schrijvers Tiny Mulder en Douwe Tamminga en was hij medeoprichter van de Stichting Litte raire Activiteiten Leeuwarden (SLAL). Geart de Vries Nieuwe wisselexposities in Historisch Centrum Leeuwarden In januari wordt de foto-expositie Thuis in Leeuwarden, multicultureel samenleven in de Friese hoofdstad geopend. Een jaar lang volgden de fotografen van de LAFV nieuwkomers uit verschillende culturen in Leeuwarden. Naast de expositie wordt een fotoboek samengesteld. Bij de exposi tie worden enkele lezingen, een symposi um en twee stadswandelingen door multi

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 34