Brievenbus/mailbox 33 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Groningerstraatweg 30 Kees Spithorst schrijft in Leovardia 27 over zijn ouderlijke woning Gronin gerstraatweg 30, op de hoek van de Veestraat. In 1947 was hij mijn - oudere - buurjon gen en de garage met het kolenhok die hij vermeldt in zijn bijdrage, was tegen de zij kant van ons huis, Veestraat 1, gebouwd. Bovenop die garage stonden in de prachti ge zomer van dat jaar enkele bijenkasten met de vliegopening richting straat. Mijn pas geboren zusje Marjan stond bijna elke dag buiten in de kinderwagen in het smalle voortuintje, op enkele meters van die kasten verwijderd. Mijn moeder lichtte de vader van Kees en eigenaar van die kasten in over het gevaar dat zij door al die bijen liep. 'Daar is hierbij geen sprake van', zo antwoordde deze, 'de baby hoort bij de omgeving en dat weten de bijen. Zij loopt geen gevaar'. Mijn vader stond al (weer) op zijn ach terste benen, maar mijn moeder hechtte geloof aan de woorden van Spithorst sr. (hij was tenslotte ingenieur) en zette Mar jan terug in de tuin. Zij is inderdaad nooit gestoken. Kees Siccama, Oldeberkoop Bakkersknecht won hoofdprijs In nummer 27 van Leovardia las ik over een bakkersknecht uit Sneek, die de woning aan de Groningerstraatweg in de joodse loterij had gewonnen. Deze bakkersknecht was de heer Mari- nus van der Meer, die nadat hij het huis in Leeuwarden had verkocht, in Sneek een pand aan de Oosterdijk heeft gekocht. Hier is hij verder gegaan met een banket bakkerij. Nadat hij op jonge leeftijd kwam te over lijden, heeft zijn vrouw de zaak voortgezet als 'Chocolaterie van der Meer'. Mijn oud ste zoon kreeg bij haar zijn eerste snoepje (een schuimpje). Ik weet dit nog zo goed omdat mijn tante een vriendin was van mevrouw Van der Meer. Ik kwam geregeld bij haar in de winkel. De zaak bestaat al een lange tijd niet meer en heeft mede hierdoor ook het straatbeeld weer veranderd' J. Terpstra - Tuinenga, Sneek Oproep Ik ben op zoek naar mensen die verhalen en foto's hebben over de stoomschoenenfa- briek Friesland van de (joodse) heren Van Huiden en Van der Heijden (VEDEHA), die van 1910 tot 1937 aan de Snekertrek- weg was gevestigd, waarna deze werd overgeplaatst naar Oisterwijk. Ik ben namelijk van plan om hierover een artikel te schrijven. Via de digitale uitgave van 7 Kleine Krantsje vond ik een klein artikel uit 1988. Reacties graag via de redactie van Leovardia. Opsporing verzocht In het vorige nummer werd gezocht naar mensen achter de foto's. Mevrouw Willy Reurink zocht de identiteit van drie kleu ters op een familiefoto en Tea Looijenga wilde meer informatie over Johanna Wil- helmina te Winkel. Beide oproepen lever den helaas geen reacties op. Dat was wel het geval met betrekking tot de foto van de kleuterklas aan het Tournooiveld. Aan de namen die reeds bekend waren kunnen er enkele toegevoegd worden. In de middelste rij: bank 1, de jongen met de krullen heet Harry..., bank 3, het meisje met de bril heet Fopma, in bank 4 zitten Ynze en Jikke Dijkstra, in bank 5 Rintje Westra, bank 6 Alex Ozinga en bank 7 Hennie Dorenbos. De foto van de Leeuwarder slagersvrou wen tijdens hun dagtochtje heeft al heel wat namen opgeleverd. Hier komen we op terug in het meinummer. Redactie Albert Hoekstra, Roosendaal

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 35