Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Leovdï^ Liwwadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 15 februari 2009 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van 15 verloot. In het vorige nummer bracht de fotograaf ons naar de rand van de oude binnenstad en wel de hoek Oosterkade en Droeven- dal. Dit gebouw, dat in 1880 in gebruik werd genomen en een kenmerkend voor beeld is van de neo-stijlen uit het laatst van de 19e eeuw, had tot voor enkele jaren een dubbelfunctie: Kantongerecht en IJk- kantoor. Ook dit keer zijn er weer een flink aantal goede (en foute) oplossingen binnengekomen Voor Joop de Jong riep de foto herin neringen op aan de vroegere werkzaam heden van zijn ouders (zie Leovardia 26). Hij schrijft daarover: 'Op het middelste tegeltableau is het tweesnijdend zwaard van de gerechtigheid te zien; op het rech ter tableau de weegschaal van de recht spraak en op het linker tableau gewich ten en maten voor vloeistoffen. Ze maken onmiskenbaar deel uit van het kantonge recht, tevens ijkkantoor aan de Oosterka de. De uitbundige, gekleurde baksteenver siering aan de buitenzijde vond ik vroeger een beetje misplaatst voor een gebouw waar zulke ernstige dingen gebeurden. Dat zie ik nu wat anders. Ik kan mij herinneren dat mijn vader voor de oorlog eens in het jaar en later eens in de twee jaar met zijn contragewichten (kilo, pond, ons) voor zijn, toen nog mecha nische snelweger die hij gebruikte in onze groentewinkel op de Nieuwestad, naar het ijkkantoor ging. Correcties gebeurden met een loden kogeltje, waarvoor een gaatje in het gewicht werd geboord. Het gaatje sloot men af met een tinnen zegeltje.' Jesse Wassenaar heeft wat dubbele gevoelens bij het gefotografeerde gebouw: 'De foto toont een stukje van een boogtrom- mel, ingevuld met fraai vlechtmetselwerk. Daarboven een gedeelte van het fries: een serie rondboogconsoles van terracotta met daarbinnen tableaus van telkens 4 tegels met afwisselend in blauw-wit de litermaat en instrumenten van het ijkwezen, het zwaard van gerechtigheid en de balans. Deze laatste kan zowel naar de recht spraak als naar het ijken verwijzen. Overigens heeft een strenge kanton rechter mij daar in 1964 een boete van 75,- opgelegd omdat ik met de beste leend van de Frisiana achteruit tegen de stadsbus was aangereden.' Door loting is de boekenbon gewonnen door Cees Attema uit Tessenderlo, België.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 36