^d|mmbur$ te 'jfeem-anten. .Variété Geselschap. Directie Bakker. BülTEÉEf ORE BEHEÏICE" YÜÖRSTELL1SG, Zaterdag' 12V! februari 188!-), DE III IIE KOltl'liaüL. m !S It IJ 1 tea Toorflaele Tan den Tflou^eliiLaöater II. DE (rTtAAF, bij de herdenking van' a^jn öO-jarig Jubileum als Tooncclmeestei1 aan. de Scboutrbnis. Opvoering van: Groot Drima ia bodrijven, naar bet Trajwch v, Eouchtrdy, Reqeubert,, ^enrraal iu Fruiische dienst de Ilr William de Ilaus. Tavriuy, Güinüiissuns vuil bet Lf^r A- llaiter. Sinattn-, iurjioraaiJl- 1'. ,f. (Jcriacb. Pieuclic, een rucmut t Jor.:i.^_ Heard, Jigju' te [iaard V. Bakte:, Een Adjudantr linri™. Miua vuii Rjdsberg Mevr. HakkerÜLoete. Eiüowlima, haar dochtertje Culliurina, rrouiv v. Suui i» Marketenslir -SOr.JjA TKJi. l'ersmirn tit lid Muit. Silüim l:uj::ira:i]de Frodiard Ludihin ftiliekm, knecht hij I.Tichien ral travestie Me Tavurny, Landedelman Mïü:i vim Itansberg, rijn vrouw Pkmrd, Bpautwaclilef dolle. tiennotnJ, Nirtaris [leneviivc, zuster van Luidden, - Mere, ilorioüe, in dienst hij Ft'OChard Wij. Jonsejufvr. iliena. Mevr, J. Bewner. Ilr. M.T.J.GarLueli Jeli. Batter. William de Haas, L- Bakker, de Sb'. A, Bakker. Mevr, HakkerStoele. F, Bakker, tk Vries. Mal'iü llerjfldi. fj. ELasuw, (eis ff ïi» Hul J.Ue Bedrijf speelt hu Cfii Legerkamp fiiihij Ul\n, tijile aan Aftrpaieo1» f, i.'." overig# linbijveti lif jaren leuer Ir. lil. Laurent nabij Geenoble. ..y.tltk".,'."-".:--!. d'A--'': ~ii **i*•T*2ATï.~:cA:~A~B~TT.b''': -i- :-i~ P R IJ Z E M O L Pt PLAATSEN EERSTE UAKG f 1.35, TWEL.DE EAXG- 1.PARTERRE f 0-75, AMPHITHEATRE /Ü.sOj OALLERI.T /'U.30. Hl.'WÏAt hii|ii:ji<1 dj uur. A.miAfc ?1 uur. Plaatibssprekin.;'/ up Jeu Speehlai) 's niOrgenr aan 2 tiwr'. ëftelpersdruk. F, vnn liiar SJuia vxu dcu Bo&k, l.nrtuwiirdeu. Strooibiljet uit 1889 waarin een benefietvoorstelling door Variétégezelschap Bakker wordt aangekondigd. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van toneelmeester R. de Graaf van de Stads Schouwburg aan het Ruiterskwartier

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 40