MUrJtiifc .DeHccp" 1930 1033 5 j it Joodse loterijclub De Hoop. Dit is een deel van een foto, die gemaakt werd t.g.v. het eerste lustrum van de club in 1935. Naast het schild dhr. Cohen uit de Speelmansstraat (de zuurkoning), onder de geldbuidel van het schild dhr. Van Dam, naast hem Froukje Polak (later mevr. Sanders), aan de andere zijde naast hem Abr. Krammer. Aan het hoofd van de tafel Fietje en Isaac Krammer, daarnaast Ali en Max Cohen. Rechts met opgeheven hoofd de dansleraar Herman Leviet, in wiens danslokaal aan de Grote Kerkstraat dit feest plaats vond Joles haarscherp op de vrijheid en de con sequenties van zijn politieke NSB-keuze. De laatste heeft kort daarvoor kennelijk bedankt voor de academische club van wege kritiek op zijn toenmalige lidmaat schap van de NSB. Men schikt de kwes tie. Het academische gezelschap verliest steeds meer leden vanwege de dreigende politieke situatie in Duitsland en in 1938 houden de notulen op. Opperrabbijn Abraham Levisson heeft zich meteen sinds het begin van de pogroms in nazi-Duitsland eind 1938 in zijn kwaliteit van geestelijk verzorger van het ressort Drenthe actief bemoeid met de toestroom van de joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Die worden sinds 1938 in kamp Westerbork ondergebracht, dat op kosten van de joodse gemeenschap in Nederland als opvangkamp voor Duits- joodse vluchtelingen fungeert. Voor sommigen van deze berooide men sen, die meestal illegaal de grens pas seren, bemiddelt hij ook bij ambassades voor een veilige doorreis naar andere landen. De ondersteuning van de vele vluchtelingen vergt het uiterste van de joodse gemeenschap, ook al omdat de Nederlandse regering weinig tot niets wil doen om de politieke relatie met nazi- Duitsland niet te schaden. De leden van de joodse gemeente betalen vrijwillig een soort vluchtelingenbelasting naar rato van het inkomen. Ook in deze moeilijke tijden is men onderling solidair. De geze ten burgerij van Leeuwarden komt even eens in actie. Een comité onder voorzitter schap van baronesse Van Harinxma thoe Slooten met als secretaris de toenmalige

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 7