11 Op 22 november 1979 liep tijdens het bezoek van staatssecretaris Ted Hazekamp een protestaktie tegen de opening van de atoomschuil kelder van de aktiegroep Leeuwarden Beeft danig uit de hand Collectie H.M. Drent de jaren tachtig maakte de internatio nale ontspanning de ondergrondse toe vluchtsoorden langzamerhand overbodig. De Bescherming Bevolking, waaraan de schuilgelegenheid onder het Zaailand bij calamiteiten was toevertrouwd, werd in 1986 landelijk opgeheven. Toen het Oostblok in zijn voegen begon te kraken werd van rijkswege ook onder het schuilkelderbeleid een streep getrok ken. De Leeuwarder atoomschuilkelder werd zo'n tien jaar na de bouw formeel overgedragen aan de Stichting Parkeer garages Leeuwarden, die de extra cala miteitenvoorzieningen inmiddels bijna allemaal heeft laten verwijderen. Desal niettemin kunnen auto's in het achterste deel van de eerste parkeerlaag tot op de dag van vandaag stralingsvrij worden geparkeerd. Waarschijnlijk ongemerkt heeft de Leeuwarder bevolking de afgelopen der tigjaar toch nog enig profijt gehad van de omstreden atoomschuilkelder. Zware ker misattracties zoals het reuzenrad en de achtbaan konden wegens instortingsge vaar alleen maar op het extra verstevigde gedeelte van de parkeerkelder worden opgebouwd. Het atoomvrije monument uit de Koude Oorlog heeft op die manier drie decennia lang onbedoeld bescherming geboden tegen calamiteiten. Met de aanstaande reconstructie van het Zaailand zal vermoedelijk ook aan die functie een einde komen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 13