24 Deelnemers aan de eerste Elfstedentocht per fiets, 27 mei 1912. TOGIDO bestond toen al niet meer Zie voor de bronnen bij de noten ook deel I van dit artikel in de vorige uitgave van Leovardia. Als ik hieronder daarnaar verwijs, geef ik dat aan met een I. 1 Lesisz, a.w. noot 6-1, pp. 21-22. 2 Zie bijvoorbeeld: Cees Miermans. Voet bal in Nederland; maatschappelijke en sportieve aspecten. Assen, 1955, pp. 67-81 en Maarten van Bottenburg. Verborgen competitie; over de uiteen lopende populariteit van sporten. Nieuwegein, 20042, pp. 125-127. 3 Frans Netscher. Uit mijne Sportporte feuille. Amsterdam, z.j. (1899), pp. 30-31. 4 Lesisz, a.w. noot 6-1, pp. 58 resp. 43-47. 5 Dick Schaap.-Een eeuw wijzer 1883-1983; 100 Jaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Den Haag, 1983, p. 152. 6 Burkens, a.w. noot 1-1, p. 245 resp. 248. 7 Jacoba Steendijk-Kuypers. Vrouwen beweging; medische en culturele aspec ten van vrouwen in de sport, gezien in het kader van de sporthistorie (1880- 1928). Rotterdam, 1999, pp. 175-213. 8 Johannes Marius Fuchs en Willem Jacob Simons. Voort, in 't zadel, kameraden; honderd jaar fietsen in Nederland. Amsterdam, z.j. (1968), p. 52. 9 Burkens, a.w. noot 1-1, pp. 240-241. 10 Netscher, a.w. noot 3, p. 18. 11 Captains, voorzien van een hoorn, hadden een regelende taak bij de fiets tochten: zij gaven met 'hoorngeschal' het sein tot vertrek (p. 6), controleerden of de weg veilig was (p. 6) en er geen 'toeristen' (zoals de TOGIDO'ers zichzelf in overeenstemming met het destijds gangbare taalgebruik noemden) (p. 7) achterbleven. In de AV van 21 februari 1904 werd bovendien besloten dat de captain 'over het doel der tocht' besliste (p. 39). De tekeningen bij dit en het vorige artikel komen uit het notulenboek van TOGIDO en zijn er ter verluchtiging door Piet van der Hem aan toegevoegd. LcoVflLr^i4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 26