'Een sieraad voor Leeuwarden', de renovatie van de Hollanderwij k 25 Femke Knoop De Hollanderwijk, welke Leeuwarder kent hem niet? Nu is deze karakteristieke buurt beschermd stadsgezicht en rijksmonument, maar het scheelde weinig of er was helemaal niets meer over van de Hollanderwijk. In de jaren zeventig moesten de Hollanderwijkers er alles aan doen om hun wijk te behouden. Afbreken, het liefst binnen vijfjaar. Dat is het oordeel dat dr. ir. H. Priemus en W. Revet in 1969 vellen over de Hollander wijk. Het belang van een goed renovatie beleid houdt de gemoederen bezig in de politiek van de jaren '60. Als gemeente kun je niet zomaar meer bulldozers inzet ten om huizen uit de weg te ruimen en een likje verf is geen woningverbetering. De gemeente Leeuwarden is zich hier van bewust en geeft opdracht voor een onderzoek naar de kwaliteit van vooroor logse woningen, buurten en wijken en de voorkeuren en wensen van de bewoners. Het resultaat is het zogenaamde Rapport Priemus, dat als titel Het oude-woning- bezit van Leeuwarden heeft. Zoals gezegd komt de Hollanderwijk er niet goed vanaf: 'Het geheel is als woning zwak, waarbij de keuken en het privaat onder de maat zijn, en in feite niet meer kunnen worden toegestaan,' schrijven Priemus en Revet. Het rapport heeft grote gevolgen. De gemeente Leeuwarden neemt de adviezen uit het rapport over in haar beleid. De Hol landerwijk komt terecht op een renovatie-/ amovatielijst en moet plaats maken voor kantoren of nieuwbouw. In 1971 verwacht de gemeente dat de woningen van de Hol landerwijk nog hooguit tien jaar blijven staan en in 1974 worden er zelfs al jaar tallen genoemd waarin met de sloop zal worden begonnen. Tussen 1978 en 1983 gaan de woningen plat. Het rapport bepaalt niet alleen het gemeentebeleid, maar het bepaalt ook de houding van de Woningvereeniging Leeuwarden (WVL). De WVL bezit de woningen in de Hollanderwijk, maar veel doen zij niet om die woningen te verbe teren. Zij wacht alleen maar af totdat de gemeente een besluit neemt. Intussen knapt zij alleen nog maar kleine klusjes op. Groot onderhoud is immers veel te duur als de woningen binnenkort toch worden afgebroken. Onrust in de wijk Alle geruchten zorgen voor veel onrust in de Hollanderwijk. De bewoners willen niet dat de wijk wordt afgebroken. Zij willen graag in de Hollanderwijk blijven wonen, omdat het goede en goedkope huizen zijn. De saamhorigheid in de buurt neemt weer toe dankzij de oprichting van het buurt- comité in 1974. Dat comité organiseert activiteiten zoals bingo, disco, buurt feesten, optochten en clubs. Daarnaast doet zij er alles aan om afbraak van de Hollanderwijk te voorkomen. Het buurt- comité richt daartoe een renovatiewerk groep op, die wil aantonen dat renovatie van de wijk mogelijk is. De werkgroep verzamelt informatie, geeft een renova tiekrant uit en schrijft brieven naar de gemeente en de woningvereniging. Het buurtcomité en de renovatiewerk groep nemen ook contact op met het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS). Het LOS is het niet eens met de MUfiUM- WEST IJQE-PL/^ 1 KAAKl 2 lQiEEEMSC>-€Tü SCHVLltó* De 'ideeënschets' met geprojecteerde kantoorgebouwen uit 1975 die zoveel losmaakte in de Hollanderwijk Uit: Archief Hollanderwijk LcoVflLr^L4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 27