27 Buurtvereniging en renovatiewerkgroep weten in de Hollanderwijk veel bewoners te mobiliseren: met z'n allen op de foto in 1976. Helaas zijn bij de renovatie alle schoorstenen verdwenen Foto: Paul Janssen in: Archief Hollanderwijk LcoVflLr^i4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 29