Na 61 jaar nog een aandenken aan vader Leovar} 1 Wim van Lenthe Piet Minnema denkt er niet elke dag aan, maar komt er eigenlijk ook niet los van. Zijn vader, Anne Pieterszoon Minnema, liet het leven in werkkamp Neuengamme. Elk jaar op 4 mei hebben de twee minuten stilte voor Piet en zijn vrouw Matty veel betekenis. Bevrijdingsdag 2006 kreeg onverwacht een bijzondere wending. Op 5 mei 2006 viel er een brief bij de Minnema's in de bus van het Nederland se Rode Kruis, afdeling Oorlogsnazorg. Na 61 jaar kregen ze nog een aanvulling op het goederenzakje van Anne Minnema, geboren op 7 maart 1910 in Dantumadeel en overleden op 23 februari 1945 op de Dessauer Ufer bij Hamburg in Duitsland. Op tafel ligt dat zakje uit 1945. In keu rige letters is de naam Anne Minnema erop geschreven. Inhoud: 1 Tasschenuhr en 1 Ehering. Grundlich geregistreerd en bewaard door de Duitsers die debet waren aan de ellende in de kampen, die Anne aan den lijve ondervonden had, maar die in dit geval het principe van 'mijn en dijn' respecteerden. Piet heeft er een foto van zijn vader bij gezet. Een blijmoedig ogende jongeman, die geen weet had van wat hem stond te wachten. Minnema en Sinnema verraden Minnema was aanvankelijk chef van de afdeling bevolking van de gemeente Leeuwarderadeel, die toen nog het gemeentehuis had aan de Schrans, hoek Raadhuisstraat. Zelf woonde hij met zijn vrouw en zoontje Pieter op de Nieuwe- weg 37 in Huizum, later omgedoopt tot Matthias van Pellicomstraat. Nadat op 1 januari 1944 enkele dorpen van de gemeente Leeuwarderadeel, waar onder Huizum, toegevoegd waren aan de gemeente Leeuwarden, verhuisde Anne Minnema voor zijn werk naar de Leeuwar der secretarie, afdeling Bevolking. Daar werd Leendert Sinnema (27 april 1886- 18 februari 1945 en (her)begraven op het Huizumer kerkhof) zijn chef. Reeds voor de oorlog was Sinnema een bekende Leeuwarder. In december 1918 slaagde hij erin met tien muzikanten de Kamer- LOL.* muziekvereniging Leeuwarden te forme ren, dat nog steeds onder de naam Salon orkest Sinnema actief is. Aan het eind van 1943 had het verzet Sinnema benaderd om mee te werken aan het verschaffen van illegale persoonsbewijzen. Twee amb tenaren, Van der Veen en Swart, werkten hier aan mee, bij wie vanaf medio 1944 Minnema zich aansloot. In zijn boek Laarzen op de Lange Pijp (1994) schetst Ype Schaaf twee mogelijk heden die hebben kunnen leiden tot de arrestatie van Sinnema op 28 december 1944: had NSDAP-lid Jopie Dekens in een dronken bui dingen verteld die hij over Sinnema gehoord had? Deze voormalig glazenwasser had zijn café Metropool in de Speelmansstraat onder het Duitse bewind omgedoopt in Walhalla, Das Haus der Stimmung, een gelegenheid waar vooral Duitsers en prostituees kwamen. Of had Sinnema's zoon, die met valse papieren bij een razzia gepakt was, gepraat? Hoe het ook zij, Sinnema werd zwaar mishandeld door de SD, maar zweeg over zijn diensten aan het verzet. Hij bekende alleen dat hij zijn eigen zoon geholpen had, maar noem de uiteindelijk ook de naam van Swart. Het gemeentehuis van Leeuwarderadeel aan de Schrans hoek Raadhuisstraat op een foto uit 1930. Hier was Anne Minnema werkzaam als ambtenaar van de burgerlijke stand

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 3