Nieuws van Aed Levwerd 31 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Geef een lidmaatschap cadeau Verras uw familie, buurman, vriend of kennis en geef hem of haar een lidmaat schap cadeau! Met een lidmaatschap van de vereniging verrijkt u uw kennis van de stad Leeuwarden en draagt u bij aan het levendig houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen drie maal per jaar het blad Leovardia. Tevens kan men vele door de vereniging mede georganiseerde lezin gen en activiteiten bijwonen. De minimum contributie per jaar be draagt 18. Aanmelden kan via de website van Aed Levwerd: www.aedlevwerd.nl of via een briefje*) naar: Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd, Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeu warden. met vermelding van de gegevens van degene aan wie u een cadeau lidmaat schap wilt geven en, uiteraard, uw eigen gegevens. Wilt u ook aangeven voor welke periode u het lidmaatschap cadeau geeft? Schenkingen en legaten De belastingdienst heeft de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd de ANBI status toegekend. Wij zijn daarmee officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling geworden. Dit betekent dat aan Aed Levwerd gedane schenkingen en legaten zijn vrijgesteld van schenkings- en successiebelasting. Nieuwe jury Pommerantenpries Het illustere driemanschap Hylke Wierda, Jan van der Hoek en Yke Ligthart heeft aangegeven de zware last van 'Jury Pommerantenpries' te willen overdragen. Dit spijt ons zeer want de selectie die dit drietal de afgelopen jaren gemaakt heeft en de prachtige juryrapporten die daarmee gepaard gingen, hebben ervoor gezorgd dat het ontvangen van de Pommerantenpries tot een begeerde status is uitgegroeid. Het bestuur is hen daarvoor buitengewoon erkentelijk. Gelukkig hebben de mannen Juryvoorzitter Pieter de Groot overhandigt de bij de pries behorende oorkonde aan winnares 2009 Sietske Inberg-Mulder Foto Ad Fahner zelf in hun opvolging voorzien en wel op een manier die zeer hoopvol stemt: Pieter de Groot, Gryt van Duinen en Tom Sandijck hebben zich bereid verklaard het stokje te willen overnemen. Het Liwwaddenlied op cd Op de avond van de presentatie van de route Bekende Leeuwarders hebben Netty Otter (zang) en Johan Bijhold (piano) het Liwwaddenlied ten gehore gebracht. Een bijzonder groot succes, zodat op veler verzoek het lied nogmaals werd gezongen na de pauze. De Nederlandse tekst en de muziek van het lied over Leeuwarden is van Pieter Goemans, die u kent als componist/tekst schrijver van het lied Aan de Amsterdam se grachten. De schrijver Hylke Tromp vond, jaren geleden al, dat het lied ook in het Liwwadders vertaald moest worden en heeft voor de vertaling gezorgd. Recentelijk heeft Jes Wassenaar de spel ling gecontroleerd en werd Hylke gevraagd het laatste couplet iets te bewerken. Dit is de tekst die is gebruikt voor de prent briefkaart die u onlangs heeft ontvangen. Uiteraard wordt de tekst afgedrukt in het boekje bij de cd die wordt uitgebracht. De verkoopprijs wordt 4,95 en de cd zal te koop zijn bij het HCL en het VW vanaf eind mei/begin juni 2009. Twee MP3-wandelroutes voor kinderen U kent natuurlijk al de drie cultuurtoe- ristische wandelroutes van Aed Levwerd. Steeds vaker zien wij mensen in de binnenstad lopen met de prachtige route kaartjes die de weg wijzen langs de vele monumenten en huizen van bekende Leeuwarders in onze stad. Momenteel wordt gewerkt aan twee rou tes voor kinderen in de leeftijd 11-12 jaar. Het zijn selecties uit de drie bestaande routes. Natuurlijk wordt er een route kaartje bij gemaakt. Nu met opdrachten waarmee de kinderen een prijsje kunnen verdienen. De route moet gelopen worden met een MP3-speler. Voor het schrijven van de tek sten van deze route hebben wij de Friese schrijver Mindert Wynstra gevraagd, die veel boeken heeft geschreven, onderwijzer was én een rasverteller is! Als de routes klaar zijn kunnen school klassen zich melden bij het HCL en daar een MP3-speler lenen voor het maken van een wandeling waarbij geluisterd wordt naar de verhalen. Bij het maken van deze route is intensief samengewerkt met het HCL en ze zijn mede gerealiseerd dank zij een subsidie van het Nieuwe Stads Weeshuis. Natuurlijk worden de routes feestelijk gepresenteerd op een bijzondere locatie in aanwezigheid van een school klas. De MP3-teksten zijn daarna te down loaden van de website van Aed Levwerd. LcoVflLr^L4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 33