ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Leovar} Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Tentoonstelling In het verborgene geopend Op 26 april is in het Historisch Centrum Leeuwarden door bisschop Mgr. dr. G.N.J, de Korte de tentoonstelling In het verbor gene, Leeuwarders en hun schuilkerken geopend. Aan de hand van topstukken en bijzondere documenten uit de voormalige Sint Vituskerk op het Oldehoofsterkerk- hof en de voormalige katholieke schuil kerken en parochies in de stad, toont de expositie 400 jaar katholiek leven in Leeuwarden. Naast Mgr. De Korte lever de drs. Robert Schillemans, conservator van 'Onse Heer op Solder' in Amsterdam, eveneens een bijdrage. In het verborgene is tot en met 13 september in het HCL te zien. De expositie is een samenwerking tussen leden van de Stichting Open Deur/ Titus Brandsma Huis en HCL. Rondom deze tentoonstelling zijn tevens enkele activiteiten gepland. Bijzondere activiteiten rondom architect Willem Cornelis de Groot Ter gelegenheid van de tentoonstelling rondom architect Willem Cornelis de Groot in het Fries Museum is er speciale aandacht voor de door hem ontworpen Oud-Indische Buurt ten noorden, en de Saskiastraten ten zuiden van het Vliet. Op zondagmiddag 10 mei zal W.C. de Groot-kenner Marloes Eskens in buurt huis 'Welgelegen' in de Rembrandtstraat 28 een dialezing over de aanleg van deze buurten verzorgen. Vervolgens zal er in groepen van beperkte omvang met een gids door de buurt worden gewandeld, waarbij gelegenheid wordt geboden om een aantal panden van binnen te bekijken. Op zondagmiddag 14 juni laat monu mentenambtenaar Leo van der Laan in het HCL zijn licht schijnen over het Gabbema Gasthuis, eveneens onderdeel van de bouwkundige nalatenschap van W.C. de Groot, op 28 juni gevolgd door een lezing in buurthuis het 'Hollanderhuuske' aan de Hollanderdijk over de door W.C. de Groot ontworpen Hollanderwijk, verzorgd door Tom Sandijck, voormalig redactielid van Leovardia. Aansluitend neemt hij zijn gehoor mee voor een rondleiding door de wijk. Ook hier zal een aantal huizen voor het publiek opengesteld zijn. De W.C. de Groot-activiteiten zullen hun hoogtepunt vinden op de jaarlijkse Open Monumentendag, die ditmaal gespreid over twee dagen plaatsvindt, te weten op zaterdag 12 en zondag 13 september. Het definitieve programma zal pas in de loop van deze zomer bekend worden gemaakt. Rondom de foto-expositie Thuis in Leeuwarden Rondom de foto-expositie Thuis in Leeu warden, multicultureel samenleven in de Friese hoofdstad hebben inmiddels enkele activiteiten plaatsgevonden. Zo hield prof. dr. Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op 13 februari de lezing Integratie via het hart en niet via de regels. Daarnaast werd op 19 april een themastadswandeling gemaakt, waarbij deskundige gidsen geïn teresseerden meevoerden langs huizen en plekken die met nieuwkomers te maken hebben gehad. Illustratief voor het thema multicul tureel samenleven mag bijgaande foto gelden die recentelijk door het HCL is verworven. De foto, toegestuurd door mw. Heieen Kerkhof, toont haar groot moeder Alwine Kerkhof-Bastiaans met haar vader, de latere arts Henk (Eduard Hendrik Auke) Kerkhof uit Tijnje, in hun woning aan de Mr. Croeslaan in Batavia. Aan de muur geen trouwportret, maar een keurig ingelijste afbeelding van de Oldehove. Heieen Kerkhofs opa Auke voer voor de KPM, de destijds enorme reder de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, die onder andere op Nederland voer. Na de oorlog verhuisde haar oma naar Leeuwarden en woonde in Huize Welte vreden aan de P.J. Troelstraweg 164. Door de witte verf heen is daar nog steeds de naam op de gevel te zien. Tussen zes- en 700 belangstellenden op Liwwadderdag 2009 Na de uitermate succesvolle Liwwadder- dagen van 2000 (Iesbaankwattier/IJs- baankwartier), 2003 (Fliet/Vliet e.o.) en 2006 (Hüzum/Huizum), was dan nu de beurt aan het Ouwegleien/Oldegalileën en omgeving. Op zondagmiddag 5 april brachten naar schatting zes- a zeven honderd mensen een bezoek aan Muziek centrum Schaaf in de Breedstraat, om aan de hand van vertoond beeldmateriaal herinneringen op te halen aan de oude woonomgeving, oude bekenden tegen het lijf te lopen of gewoon om even bij te praten. Tussen alle emoties door interviewde HCL-directeur Geart de Vries (oud)bewoners van deze oorspronkelijke Leeuwarder uitbuurt. t4Li

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 34