Brievenbus/mailbox 33 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Website kentekens In Leovardia 26 van april 2008 ver meldt Kees Siccama in de Brievenbus/ mailbox een foutief website-adres voor de kentekens van auto's. Het moet zijn: www2.tresoar.nl/kentekens/index.php Zonder de 2 leidt het tot niets. Y.K. van der Meer, Altea, Spanje Kleuterschool Mijn naam is George Hoogenberg. Van oktober 1943 tot september 1949 woonde ik met mijn ouders op het adres Delistraat 62 te Leeuwarden. Mijn vader werkte van april 1942 tot september 1949 bij de gemeentepolitie Leeuwarden. In 1949 aanvaardde hij een functie bij de gemeen tepolitie in Winterswijk en verlieten wij Leeuwarden. Van mijn kinderjaren in Leeuwarden bewaar ik een foto van de kleuterschool. Van die school herinner ik mij weinig tot niets. De naam en adres van die school weet ik niet. De naam van de kleuterleid ster en namen van medekleuters ken ik niet. Zelf sta ik op de achterste rij, derde van rechts, bij de juf. Wie helpt me verder? Graag uw reactie via de redactie van Leovardia. George Hoogenberg, Delft Weerklank Na het lezen kostelijke artikel van Paul Bron over de Weerklank in het januari nummer, herinnerde ik mij een bijdrage van Dossier Leeuwarden. Ik heb dat nog eens opgezocht in de digitale Leeuwarder Courant en daarin staan uitspraken van mevrouw Antonia Vondeling over wat zij noemt de asocialen in Leeuwarden. Als op lossing droeg ze aan om de vrouwen uit die groep te steriliseren, zodat ze zich niet zouden voortplanten. Ze schreef in een brief aan burgemees ter en wethouders dat ze van verschillen de zijden klachten kreeg over wonderlijke toestanden in de Weerklank. De bewoners zouden de houten bedsteden hebben uit gebroken om maar hout in de kachel te kunnen stoken. Ook zouden hele gezinnen met zes tot acht personen in een bedstede slapen, die bestemd was voor twee. Deze mensen zouden nooit tot normaal sociaal gedrag opgevoed kunnen worden en dus was er maar één oplossing 'radi caal en cru: het hun onmogelijk maken een gezin te vormen... dus of opsluiting in een werkinrichting, de sexen geschei den, of sterilisatie. De eerste oplossing is kostbaarder, doch uiteindelijk radicaler, daar men de geheele besmettingsbron uit de maatschappij licht'. Als u denkt dat dit uitspraken zijn uit de negentiende eeuw, hebt u het mis: we schrijven 1946! Anno 2000 geconfronteerd met haar uitspraak, kon ze zich deze niet meer herinneren en moest erg lachen om dit onbezonnen idee. K. van der Veen, Leeuwarden LcoVflLr^L4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 35