Liwivadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Liwwadders, waar is dit/ vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 21 juni 2009 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van 15 verloot. De opgave in het vorige nummer heeft weer velen tot een goede oplossing gebracht. De heer Otto Jan ten Thije uit Enschede geeft een interessante beschrijving van de toren en omgeving: 'De opgave laat een foto zien van de droogtoren voor de slan gen van de brandweer achter Nieuwestad 49 in tamelijk ruïneuze toestand, genomen van het westen. De toren was met drie balkons met buitentrappen te beklim men, welke balkons ook werden gebruikt voor ladderoefeningen en touwafdalingen van de brandweer (eerste politie, later luchtbescherming en nog later beroeps). In schema is deze toren weergegeven in de Leeuwarder Historische Reeks, nummer 1, afbeelding 11, pagina 79. Bijgaand een foto uit de oorlogsjaren, genomen vanuit het dakvenster van Nieu westad 51, waar mijn vader praktiseerde als oogarts van 1933 tot plusminus 1965. Op de foto het zinken dak van het keuken achterhuis met links daarvan de met zandzakken bedekte slangenwasloods met daarin spoelbakken, die toen ook bedoeld was als schuilplaats bij luchtalarm. Rechts achter het keukendak het voor malige washuis van het herenhuis van Pieter Cats, waarin zich in de jaren veertig nog de betegelde waskeuken met twee grote koperen kranen voor grondwater (pomp) bevond en de regenvatenbak in de achtertuin van nummer 51. Daarboven de wasdroogzolder met droogschoorsteen. (zie Leeuwarder Historische Reeks, figuur 10). Als peuter herinner ik me met bijlen gewapende werklieden, die voor de bouw van de brandweerkazerne een rode boom in de tuin van het herenhuis/ politie bureau op Nieuwestad 49 aan het vellen waren. De steeg langs de bijgebouwen vormde daarna een achteruitgang van het pand nummer 51, die goede diensten bewees als vluchtweg in de jaren 1942- 1945. Buurman Landkroon van de Rieten Wereld op nummer 53 kon vanuit zijn huis ook via de Bagijnestraat wegvluch ten naar ons huis met een extra sleutel van de steegdeur.' Zonder het waarschijnlijk van elkaar te weten ontvingen wij een vergelijkbare beschrijving en dezelfde foto van zijn broer Piet ten Thije, die er in samenwer king met Joop de Jong nog aan weet toe te voegen dat de huizen op de achtergrond werden bewoond door (vlnr) Walburg, de enige voltijd beroepsbrandweerman en van de deeltijders Poorte, Wierda, en Douma. Rechtsonder is het dak van de aanbouw van Nieuwestad 51 te zien met in het verlengde daarvan het dak van het voormalige clublokaal van de jongensclub De Zwervers uit Leovardia 18. Het geluk is met de heer Otto ten Thije, want hij ontvangt door loting de boeken bon. Leovar} ML.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 36