ip a (D aa ïp a 3 H pr? A PROVINCIE VRIESLAND. MOBIELE SCHUTTERIJEN. el Hoofcl van het Plaatselijk Bestuur van roept, bij dezen, op wonende te. cl-^jbchoorende tot den laten Ban der dienstdoende Schutterijen, om zich op dag, den'"2^ December 1S34 dos morgens ten uren, te iaten vin ten einde van daar te vertrekken naar de Hoofdplaats der Provincie, om, ingevolge fs Konings Besluit, van den 25 JuKj 1834, (Staats blad no. 24) r:ri opgevolgde aanschrijvingenaldaar bij het ^'Bat. tier /^Afd Tjw/,iele Schutterijen ingedeeld cn van daar dadelijk naar de Gemeente met onbepaald verlof weder te worden terug gezonden na alvorens gekleed te zijn. Tc ■a.-e-tsru-G-cs.-rtt. den 1 December 1S34. Het Hooid van het Plaatselijk Bestuur, voornoemd. Gemeënte <--s* ^- - v- tG-e&fyj'#. y2 Formulier, opgemaakt van provinciewege, waarbij schutterijplichtigen - ingedeeld bij de 1ste Ban der dienstdoende Schutterijen - ingevolge Koninklijk Besluit van 25 juli 1834 worden opgeroepen zich te melden in de provinciehoofdplaats, om vervolgens te worden ingedeeld bij het lste Bat. der lste Afd. mobiele Schutterijen, en daarna - na te zijn voorzien van uitrusting - weer met onbepaald verlof huiswaarts te keren

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2009 | | pagina 40