8 De Wirdumerdijk, in 1960 tijdens de avonduren gezien vanaf de hoek van het Ruiters- kwartier Foto: Sioerd Andringa De Lach was favoriet in de herensalon. De dames konden via een eigen pad hun salon bereiken en hoefden dus niet door de herensalon. Op een keer, toen ik de salon verliet, knalde ik per ongeluk de deur zo hard achter mij dicht, dat er een grote Boldootfles naar beneden viel die in haar val nog enkele andere flessen met welrie kende vloeistoffen meenam, zodat binnen de kortste tijd de zaak heerlijk rook, iets wat mijn vader niet kon waarderen. Toen André na een val met de brommer op de Beursbrug zeer plotseling overleed is zijn broer Tonnie, die kelner was in de Klan- derij, in de zaak gekomen. Hij heeft toen de herensalon gesloten (met dank aan de Philishave) en de damessalon vergroot, evenals de winkel. De gezusters Schweigmann hadden een zaak in kinderkleding. Later kwam hun neef George in de zaak en deze vooruit strevende zakenman heeft de zaak tot grote bloei gebracht. De winkel werd verbouwd en er kwam onder andere een aluminium luifel. Tijdens de verbouwing vond men botten van paarden die ooit op deze toen nog onbebouwde dijk hebben gegraasd. Deze botten zijn door Johan van der Kam en ondergetekende naar de Leeuwarder Courant gebracht en daarmee hebben we Gehoord Gezien gehaald. Kinderkleding Schweigmann is later ver huisd naar het grote pand van de voor malige Herensociëteit op de Langepijp. De zeer exclusieve zaak Herenmodes Van der Kam had een tamelijk 'kakki neuze' klantenkring. Zo was bijvoorbeeld de commissaris van de koningin Linthorst Homan daar klant. De winkel is enige malen verbouwd en vergroot waarbij helaas ook een groot stuk tuin is opgeof ferd. Die tuin was ons speeldomein met een grote zandbak. De dubbele kloppaal werd door ons als rekstok en evenwichts- balk gebruikt. Later kwam er zelfs een groot kippenhok. Uit het kippenvoer zoch ten wij de maïskorrels om er popcorn van te maken. Boeddhist met geigerteller In boekhandel De Tille op nummer 28 zwaaide Sipke Dijkstra de scepter. Later werd ook het pand van Schweigmann betrokken. Boven de boekhandel woonde de vermaarde arts dr. Jentsje Postma in physische therapie. De man was boeddhist en zijn hele woning rook naar wierook. Postma reed in een prachtige Wolseley en bezat ook een zeiljacht. Wij mochten graag bij deze man over de vloer komen. In de voorkamer liet hij soms een gei gerteller 'ratelen'. Hij behandelde zijn patiënten in de achterkamer, waar hij ook mij eens heeft bestraald toen ik last van de knie had. Sommige patiënten zaten tot hun nek in een zak gevuld met gas. Het verhaal ging dat hij ook koningin Eliza beth van Engeland behandelde. Rond de jaarwisseling was Postma meestal te vin den in India. De Mercuur was de zaak in tweede hands kleding van Bloksma, een mooie oude winkel met achterin een trap naar een tussenverdieping waar het dagver blijf was. De bovenverdiepingen waren bereikbaar vanuit het pandje ernaast van Muurtooi. Toen Bloksma stopte vestigde Melis van Seyen daar zijn platenzaak Bij de Put. In Muurtooi verkochten Nico en Titi Luiks hun schilderijen en aanver wante artikelen. Ze hadden een dochter Laura. Nico was zo goed als blind zodat zijn vrouw de auto, meestal een DKW maar ook wel een Studebaker, bestuurde. Er zat altijd een zonneklep op die boven de voorruit gemonteerd was. Ondanks zijn blindheid kon Nico prachtige lijsten maken, samen met zijn knecht Popma. Dit gebeurde in de werkplaats op het Ruiters- kwartier naast de Blauwe Poort, ongeveer waar zich nu boekhandel Selexyz bevindt. De familie Luiks beschikte al vroeg over een tv-toestel. Op hun woning stond een enorme mast die vanuit huis gedraaid kon worden. De rijwielzaak van Piet Pruis was een filiaal van de op de Voorstreek geves tigde zaak. Men verkocht onder andere fietsen van het eigen merk PVL hetgeen Parel Van Leeuwarden betekende, maar wij zeiden altijd Pruis Voorstreek Leeu warden. Diverse personen zijn er fili aalleider geweest, van wie ik me Feike Docter en Epema herinner. Deze laatste was gehuwd met een Indische vrouw en is later beroepsmilitair geworden. Later zijn Willy Wip en Kees Otten er geko men. In de Ayttasteeg was de werkplaats. Hier werkte in het begin ene Bosma. Bosma woonde in een dorp en kwam altijd op een motor van het merk BSA. Het Beursgebouw nummerde toen ook al aan de Wirdumerdijk. We kwamen er regelmatig. Er werden vaak tentoonstel lingen gehouden. Wie herinnert zich niet de Warenschouw, waarover is geschre ven in Leovardia nummer 28? Ik weet nog van een tentoonstelling waar je via houten luchtbruggen vanuit de Beurs op het plein achter de Mercuriusfontein kon komen en dan verder met een luchtbrug over het gebouwtje van de stadsbus heen naar het Zaailand. In later tijd gingen we hier dansen; het Oranjebal op 30 april was befaamd. Jammer dat bij de geslaag de verbouwing tot bibliotheek de monu mentale trap, maar vooral de schitterende leuning in het midden is verdwenen; waar zou die gebleven zijn?

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 10