De Leeuwarder schilder Nicolaas Huppes (1913-2001) 13 Chris Visser In galerie-kunstcafé De Dream te Dokkumer Nieuwe Zijlen was de afgelopen zomer een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van de Leeuwarder schilder Nicolaas Huppes, die door zijn biograaf, dr. ir. Jan Haisma, is omschreven als 'een vakman in de kunst, vaardig in het kunstbedrijven in vele toonaarden en daarom een kunstvaardig vakman.' Nicolaas Huppes is in Leeuwarden gebo ren in de Kleine Kerkstraat 36, hoek Grote Kerkstraat, op 21 oktober 1913 als oudste zoon van Dominicus Franciscus Huppes (1882-1957) en Sytske Zoethout (1892-1967). In zijn geboortehuis woont hij tegenover museum Princessehof, dat hij in zijn jongere jaren meerdere malen bezoekt. Op de lagere school blinkt Nico al uit in tekenen en op de ambachtschool (1927- 1930), waar hij het vak van huisschilder leert, is hij een van de besten in vrij teke nen. Na deze school krijgt hij zijn eerste baan als schildersknecht bij de firma Nicolaas Huppes op jongere leeftijd aan het werk Collectie: Chris Visser J. Koopman aan de Westerkade 1 en tus sen 1932 en 1934 werkt hij als etaleur bij het nog steeds bestaande reclamebureau Bouman, dat toen was gevestigd op de Kelders 19. In die tijd verhuist het gezin Huppes naar Nieuwestad 33, waar Nico zijn eerste primitieve schildersatelier mag inrichten in een hoek van de zolder. In de jaren 1935-1936 is hij werkzaam als zelfstandig reclameontwerper, daar na als restaurateur, kunsthandelaar en kunstschilder. Fijnschilder Van 1941 tot 1942 verblijft hij in Amster dam, op het Oosteinde, waar hij ook Azia tische kunst verzamelt. Daarna keert hij terug naar Leeuwarden en beheert daar tot 1946 Kunstzaal De Steeg in de oude Stadsbank van Leening, Heerestraat 13. Uit 1942 stamt ook zijn contact met notaris Nanne Ottema (1874-1955), de belangrijkste grondlegger van museum Princessehof. Ottema koopt uit Huppes' verzameling veel stukken voor het muse um. In diens opdracht zet Nico Friese kos tuums en sieraden naar voorbeelden van schilderijen in plakkaat- en waterverf op papier. Hiervoor gaat hij heel Friesland door en vraagt bezitters van schilderijen met oude kostuums of hij die ter plekke mag kopiëren. Overdag doet hij dat voor de notaris, 's avonds, soms 's nachts, in duplo voor zichzelf. Al dat werk dat hij in opdracht voor Nanne Ottema heeft gemaakt is in het bezit van de Ottema- Kingma Stichting en bevindt zich in het Princessehof. Nico had intussen ook kera miek, Chinees porselein en andere mooie kunst verzameld. In de Tweede Wereldoorlog ontplooit de schilder zich als restaurateur van hoofdzakelijk porselein en keramiek, als bemiddelaar en handelaar in antiek en kunstvoorwerpen en als kunstschilder. Door het naschilderen van Friese kos tuums wordt Nico Huppes bedreven in het fijnschilderen. In zijn beginperiode maakt het werk van Johannes Elzinga (1893-1969) veel indruk op hem en een korte tijd is hij bij de schilder Cor Reisma in de leer. Als eerste opdracht moet hij een ei tekenen en dan blijkt dat Reisma Nico niets hoeft te leren; de meester kijkt er van op hoe goed Nico dat kan en heeft hem niet echt beïnvloed in zijn werk. De Friesche Schilderskring Met Piet van der Hem deelt Huppes enige tijd een atelier en deze geeft hem menig nuttig schildersadvies. Samen werken ze buiten, onder andere in Koarnjum, Ear- newald en Holwerd. Ondanks de leerzame contacten zoekt Huppes zijn eigen weg. Hij is al vroeg gewonnen voor het expressionisme; is zijn stadgenoot Ger- rit Benner de schilder van het abstract expressionisme, Huppes wordt een fijn- figuratief expressionist. In zijn werk komt het glaceren nogal eens voor, het aanbren gen van enigszins donkere transparante (lak)verf op een lichtere ondergrond van olieverf. Piet van der Hem prijst hem van wege zijn bijzondere glaceertechniek. Na de Tweede Wereldoorlog zoeken Friese schilders contact met elkaar en wordt de Friesche Schilderskring opge richt. De eerste kersttentoonstelling van deze groep is in Huppes' kunstzaal De Steeg in december 1945. Andere leden van de schilderskring zijn Wobbe Alkema, Piet Hanja, Simon Kamminga, Pieter Kooistra, Dirk Kerst Koopmans en Stinus Veldkamp. Deze expositie is een groot

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 15