14 Boek- en papierhandel J. Hilarius aan de Weerd. Tekening van N. Huppes van situ atie in de 19de eeuw succes; de mensen staan in de sneeuw in de rij om de tentoonstelling te bezichti gen. Na vijf jaar oorlog lijkt het alsof de mensen zijn gegrepen door 'kunsthonger'. Huppes vindt de firma Schweigmann op de Nieuwestad bereid zijn werk te verko pen. Op 17 september 1945 treedt Nico Hup pes in het huwelijk met Janna Johanna Elisabeth Cornelia (roepnaam Jopie) Peijffers. Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren, in juni 1946 en in janu ari 1949. Van 1946 tot 1951 heeft Nico een atelier en kunsthandel op de Voorstreek 84. In 1950 komt de directeur van het Zui derzeemuseum in Enkhuizen de familie Huppes in Leeuwarden opzoeken met de vraag of Nico restaurateur van dat museum wil worden, wat door Nico wordt geaccepteerd. Het verblijf in Enkhuizen is evenwel van korte duur, omdat in het zelfde jaar dr. A.A. Eecen, keel-, neus- en oorarts in Leeuwarden, hem vraagt of hij interesse heeft voor de functie van restaurateur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Die interesse heeft Huppes uiteraard wel en dus schrijft dr. Eecen een aanbevelingsbrief, waarop de schilder een uitnodiging ontvangt voor een ken nismakingsgesprek, eerst met Ton Koot, de administrateur, en later op de dag met directeur D.D. Roël. Nico wordt aangeno men op de afdeling nijverheid met als spe cialisatie porselein, keramiek en beelden. In 1951 verhuist de familie naar Amster dam en na geruime tijd wordt Huppes hoofdrestaurateur. Exposities in Friesland In 1962 verhuist de familie Huppes naar Muiderberg, slechts 15 kilometer van het jachtige Amsterdam dat ze wil ontvluch ten. Na een paar jaar in een huurwoning koopt Huppes het huis Piet Mondriaan- laan 3 met atelier en expositieruimte. In hetzelfde jaar heeft hij zijn eerste een- manstentoonstelling in Kunstzaal Dek kers in Bussum. De eerste expositie in Friesland is in 1968 in het Coopmanshüs in Franeker. Eduard Kools (1903-1990), leraar tekenen aan de rijks hbs in Leeuwarden en recen sent van de Leeuwarder Courant wijdt er een beschouwing aan. Naast aandacht voor het werk van Huppes schrijft hij ook over de Vlaamse expressionist Con stant Permeke (1886-1951). Kools komt daar op, omdat in 1960 een schilderij van Huppes te koop was aangeboden voor ƒ3000,- als zijnde een werk van Permeke. Kools vindt dat Huppes de expressie van Permeke niet bereikt. Je kunt je afvragen of Huppes dat ook wilde; ondanks zijn bewondering voor Permeke is Huppes een fijnschilder en Permeke is dat juist niet. Positiever is Kools over de olieverfschilde rijen van bijbelse onderwerpen van Hup pes en vooral het doek De zusters uit 1968 is volgens Kools op een doorwerkte wijze en donkerder van kleur tot een opval lende en geloofwaardige expressiviteit gekomen: 'dit ene doek laat niet na veel voor de toekomst te beloven.' (Leeuwarder Courant, 22 augustus 1968). Molenaarshuisje en Pier Pander Tempel achter de Prinsentuin Collectie: Reimer Rauwerda

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 16