Een kinderpartij in 1903 P apa t)avid Tobias Bamberg. Lcovord 20 Alicia Beekhuis Ik ruimde weer eens een boedel op. Boeiend werk. Er komen altijd onverwachte zaken te voorschijn! En dan praat ik niet alleen over de voorwerpen, maar vooral over brieven en documenten. Wat te zeggen van een brief, geschreven door een voormoeder, juichend over de Bevrijdingin 1795 bij de intocht der Fransen. Maar nu de meest recente opruiming. In een enveloppe vond ik, bij elkaar, een lijst van genodigden voor een kinderpar tij te houden op 24 juli 1903, een corres pondentie in drie brieven met goochelaar Bamberg uit Amsterdam en een kranten knipsel uit 1988, waarin Ritsko van Vliet senior het kasboek van wijlen Dora Schra- mada - een entertainer, zouden we in het hedendaagse jargon zeggen - bespreekt, althans die bladzijde die slaat op een feest, gegeven door mr. A. Menalda in de Grote Kerkstraat, in 1913. Van Vliet gaat in op het leven van Schramada, dat zal ik niet doen; ik benader het vanuit de familie. De huishoudschool, opleiding voor meisjes uit de gegoede stand Mijn grootvader, mr. C.B. Menalda, trouw de op 24 juli 1890 met A.A. Holleman, de zuster van zijn studievriend uit Leiden. Een groot feest werd gegeven in Oister- wijk, Noord-Brabant, waar de bruid van daan kwam. Er zijn enkele foto's bewaard, waarop het hele gezelschap te zien is. Er werd een huwelijkskrant uitgegeven waarin grappen werden gemaakt over het bruidspaar. Zo deed men dat toen en die gewoonte is nog tot zeker 40 jaar geleden doorgegaan. De jonggehuwden vestigden zich op de Weaze in Leeuwarden, een hele overgang voor mijn Brabantse grootmoe der. Het schijnt in Friesland inderdaad een paar graden kouder geweest te zijn dan in Brabant. Bovendien was de winter van 1890 berucht. In 1893 verhuisden ze, met inmiddels twee kinderen, naar de Willemskade 15. Hier kwam mijn grootmoeders tien jaar jongere zuster Mien in huis. Haar moeder was in 1890 overleden toen zij 16 jaar was, haar vader hertrouwde en ze kon niet al te best overweg met de stiefmoeder. Kost- 4 fldMWfUl 'Qfpjimirinr, fl.milurda.r-. Ijï ■3T— jdofaidiö! én -- Wc^ïoniit. Offerte van 31 december 1902 van 'entertainer' Emile Bamberg uit Amsterdam voor de verzorging van een kinderfeestje ten huize van Mr. Cornelis Benjamin Menalda aan de Tweebaksmarkt 47 L4L.,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 22