23 18' eeuws roodbakkend met slibversie- ring Gevonden scherven op bestaand bord uit Harlingen Faience fragment van een kom gevonden met slibversiering en groene koperoxide versieringen, zoals borden, grapes en schalen. Deze versieringen, vaak in lichtgele tot witte slib, werden aangebracht met een koehoorn waarvan de punt was afgezaagd. We noemen deze techniek ringeloren. Roodbakkend aardewerk van na 1650 heeft meestal rondom glazuur. Vanaf deze tijd werd het aardewerk namelijk ondergedompeld in een bad van lood- oxide en kwarts zodat de potten, borden, po's, enzovoort volledig voorzien werden van een glazuurlaag. Dit maakte het gebruiksaardewerk waterdicht. Naast het roodbakkend aardewerk kwamen we ook scherven tegen van geel en groen geglazuurd aardewerk. Dit aar dewerk was iets duurder in de aanschaf omdat de gebruikte klei aangevoerd moest worden uit de zuidelijke Nederlan den of uit Duitsland. Dit aardewerk werd gemaakt uit de witte, zogenoemde pijp- klei. Hierdoor kwamen de kleuren groen en geel beter tot hun recht. Scherven van dit soort aardewerk zijn gevonden met zowel gedeeltelijke glazuur, als met gehe le onderdompeling. Friesland is in de achttiende en negen tiende eeuw de belangrijkste producent van het roodbakkend aardewerk van Nederland geweest. In veel dorpen en steden waren wel een of meerdere pot tenbakkers gevestigd. Buiten Friesland waren er ook belangrijke centra in Bergen op Zoom, Gouda en Oosterhout. Het pot- goed vond zijn weg naar grote delen van Nederland via de potvaarders en andere schippers. Majolica Naast de vele tegelfragmenten, te dateren van 1630 tot 1780, werden ook scherven gevonden van borden en schotels, wel ke we rekenen tot majolica aardewerk. Majolica aardewerk kenmerkt zich door het witte tinglazuur, dat met veel kleur beschilderd kon worden en daarna met een tweede glazuurlaag (loodglazuur) werd afgebakken. Een van deze scherven van polychrome (gekleurde) majolica is bijna met zekerheid afkomstig uit Harlin gen rond 1650. De schilders van deze schotels gebruik ten vaak dezelfde motieven waardoor het gemakkelijker wordt de herkomst te ach terhalen en te dateren. Het schilderen gebeurde met gekleurd fijngemalen glas poeder, aangelengd met water. Hierdoor ontstond een papje waarmee met verschil lende kleuren op de schotel of tegel een afbeelding of tafereel werd aangebracht. Het beschilderde bord of de schotel ging daarna opnieuw de oven in voor de zoge noemde afbrand. Van een scherf, zeer waarschijnlijk uit Harlingen, gevonden bij Kota Radja, is er een bord bekend dat te vinden is in Kera miekmuseum Het Princessehof te Leeu warden. Dit bord kan gedateerd worden rond 1630. Ook werd een scherf gevonden van 'namaak' Chinees porselein. Deze faience, meestal blauw beschilderd, werd gemaakt naar voorbeeld van het Chinese porselein dat na 1602 in Nederland ont zettend gewild was. Het was behoorlijk duur in die tijd, dus probeerden de Friese pottenbakkers dit te imiteren. De witte import klei werd aan beide zijden voorzien van tinglazuur en daarna beschilderd. Maar hun schotels en kommen waren veel dikker en minder verfijnd. Omdat men hier de grondstof voor het vervaardigen van porselein nog niet kende was dit pro duct het beste wat men lokaal te bieden had. De majolica- en faiencebakkerijen in Bolsward, Harlingen en Makkum beleef den gouden tijden. Faience aardewerk was een luxe product, waarvoor behoor lijk in de buidel getast moest worden. Kinderspeelgoed Tussen al het scherfmateriaal kwamen we ook miniaturen tegen van onder ande re een zeefje en een grape. De scherven van dit materiaal kunnen we dateren in de 18e eeuw. Het gaat hier om een aantal scherven van witbakkende klei, met een gele en/of groene glazuurlaag. Dit materiaal werd vaak als nevenproduct gebakken in de productiecentra. Dat er vraag naar was blijkt wel uit de vele fragmenten die tij dens stadsopgravingen worden gevonden. Geïmporteerd Duits aardewerk Opmerkelijk is een tweetal scherven van Wezer aardewerk, eentje afkomstig van een bord of schaal en de andere van een bierpul. Dit aardewerk is afkomstig uit het Hessische Werragebied in Duitsland en te dateren tussen 1575 en 1630. Ken- LcOVflLT^i4)t»k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 25