v m. JL\ 25 gen van cirkel tot cirkel moest drinken en deze in één teug achterover moest slaan. Gelukkig werd er vooral bier of wijn uit gedronken. Vaak zie je op oude schilde rijen nog afbeeldingen van dit soort gla zen. Meestal staan verschillende soorten van dit glaswerk door elkaar op de tafels, want een vast servies had men nog niet. We spreken hier over glas uit het eerste kwart van de 17e eeuw gemaakt in Duits- Scherven van drinkbeker en pasglas land. In Nederland bleef dit glaswerk in de mode tot het midden van de 17e eeuw. Conclusie Vooral uit het midden van de 17e eeuw is er veel luxe waar gevonden. We noemen hier het Wezer aardewerk, majolica en faience schalen of borden en de medail lonkan. Maar ook het glaswerk valt hier onder, want niet iedere burger had dit op tafel staan. We kunnen dus concluderen dat er in de periode van ongeveer 1630 tot 1700 een welgesteld persoon heeft gewoond. De Gouden Eeuw, weerspiegeld op het Schavernek te Leeuwarden. Drinkbekertje maigelein Scherven van Wezer aardewerk Scherven van een medaillonkan

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 27