Polonaise 26 Johan Faber 'Waarom zullen wij treuren, want de Bajes is zo groot Van voren met twee deuren en van achter een brede sloot.' Zo zongen wij vroeger, toen we over de dansvloer van bijvoorbeeld Zalen Schaaf schuifelden, de handen op de schouders van je voorganger en de dansmeester, meestal Hub. Adema of Epema, voorop, het tempo bepalend. Wij zongen wel over de bajes maar wat wisten we er eigenlijk van? Niet al te veel. Wel kan ik mij van voor de oorlog nog het boevenwagentje herinneren, een houten wagen op wie len, paarden er voor, en achterin een zitje voor de begeleidende vertegenwoordiger van de hermandad. En de boef ging dan voor een poosje logeren op het Blokhuis plein. Voor een enkeling liep dat poosje ook nog wel eens uit op levenslang, zoals bij voorbeeld voor Dokter O. En daarom was het zo ontzettend leuk dat wij door de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd voor de nieuwjaarsborrel 2009 werden uitgenodigd in de Blokhuispoort, oftewel de voormalige gevangenis en Huis van Bewaring. Wandeling vol herinneringen Derhalve togen we NS-spoorslags naar Leeuwarden om daar door vrienden te worden verwelkomd. Arriverend op het ons nog zo bekende station verzuch ten we dat het, afgezien van incidentele modernisering, toch redelijk in de staat is gebleven, zoals we die van vroeger ken den. Aankomend na twaalven is het eerst tijd voor een lunch en daarvoor steken we op voorstel van onze vrienden over naar Intermezzo. Intermezzo? Heette dat vroe ger niet Onder de Luifel? In ieder geval smaakt de uitsmijter ham uitstekend en met een warme kop chocolademelk is het helemaal compleet. Omdat het bij lange na nog geen vier uur is gaan we eerst nog even een kort ommetje maken door het Leeuwarder centrum. En dan ontdekken we al gauw dat de verandering in de Friese hoofdstad niet is gebleven bij de naamswijziging van ons restaurant. Bepaald niet, kan ik wel zeggen. Al wandelend richting Beursbrug herinneren we ons de oude watertoren en hotel De Klanderij te rechter zijde, en te linker zijde Spoorzicht of wel Sipke Caste- lein, en bijna bij de brug hebben we zicht op het bankgebouw met die rare bol er boven op, waarvan ik mij afvraag of het alleen maar een architectonisch grapje is geweest of dat het nog functionele waarde heeft. Vroeger was er een klein bank gebouwtje, waarin klasgenote Klaasje Bijlsma woonde. Ik schreef nog in haar poesiealbum ('Ook al zal ik er dwars door heen gaan, mijn naam zal in Uw album staan!') Het beursgebouw is door de biblio theek, gelukkig maar, gered, maar ver der wandelend slaat ons de schrik om het hart: waar is de Mercuriusfontein in vredesnaam? Sinds 1923 een gezichtsbe palend stukje Leeuwarden. Volgens onze vrienden staat die ingepakt ergens op de Gemeentewerf. En dan herinneren wij ons aan de overkant hotel Amicitia met de familie Feldhaus. Ook al weer heel lang verleden tijd. In het steegje er naast nog wel een illustratie op de muur, opdat wij Havank niet vergeten. Verder wandelend over de Wirdumer- dijk vinden we in Muurtooi en in de doops gezinde kerk een paar vaste waarden en gaan onze gedachten weer een flink eind in de tijd terug, toen wij onze boodschap pen nog konden doen bij De Gruyter ter- plekke en even verderop was bioscoop de Cinema, goed voor een spannende film als we daar naar toe gingen in het kader van de Vakantie Ontspanning ('En hoort en ziet, wat Vakantie Ontspanning biedt'). Peek Cloppenburg missen we ook en dan, weer aan de andere kant maar dat is dan wel wat langer geleden, de Rooie Winkel, een soort Winkel van Sinkel. Ach, en op het hoekje van de Peperstraat had je Covers. Hoeveel lapjes van Covers wer den bij ons niet omgetoverd tot een mooi Café Spoorzicht aan het Zuiderplein circa 1928

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 28