27 De Paardepijp rond 1930 gezien vanaf de westkant van de Weaze, met daarachter de Groentemarkt en de Kelders jurkje, rok of blouse. En bij Flottow, toen op het andere hoekje, kocht ik nog eens een mooi jasje. En in de Peperstraat zien we dat Bleeker Optiek ook tot historisch Leeuwarden is gaan behoren. Dan steken wij de Paardepijp over met rechts de Weaze, waaraan ik van mijn moeder geen herinneringen mag koeste ren. Wel, nog steeds te rechter zijde, heb ik kijkend richting Ossekop, plotseling de smaak te pakken van het advocaatijs van de Banketbakkers. En dan gaan we de Oude Oosterstraat (de Oossiestraat, dus) in en stuiten dan links meteen op de herinnering aan de winkel van De Vries, in papier en schrijfattributen. In de win kel leek het voor de klant altijd een chaos, maar De Vries, met zijn antiek boordje om zijn nek, wist alles feilloos en snel te vinden. Rechts zien we dan de Ossekop, met een aantal historische panden, die er gelukkig nog staan. Verder verkennend krijgen we plotseling de herinnering over ons aan Wanda en de Toko. De één tegen over de Heerestraat en vooral doende in cosmetica en een ruime sortering daar om heen, de ander op het hoekje daarvan had een soort bazarachtig assortiment. Er staat mij nog bij dat eens zo omstreeks het sinterklaasfeest beide zakenlieden een eigen heilige hadden ingehuurd, die het vooral met elkaar aan de stok kregen, en dan niet alleen figuurlijk. Dan passeren we de Tweebaksmarkt, met allereerst het zicht op het pand van de voormalige Arbeiderspers en Het Vrije Volk. En daartegenover Muziekschool Naberman (met dochter Mea, die een beroemd zangeres zou worden) en daar naast, zo gaan mijn herinneringen ver der, het pand waarin in de jaren veertig de Wiener Kapsalon was gevestigd. Maar met de bevrijding van Leeuwarden moest deze plaats maken voor de Friese editie van Het Parool en daaraan mocht ik ook nog een paar maanden in dit pand mijn beste krachten wijden. Cel B010 in de bajes Bij de oversteek van de Gedempte Kei zersgracht, daar waar de familie Boek- holt vroeger handelde in tabaksartike len en gebakken vis, valt mij natuurlijk op dat de oude school, waar ik ooit nog een periode zat te zweten op mijn avond studies, ook is verdwenen. En om het ommetje rond te maken gaan we langs de (intussen eigenlijk ook gedempte) Kei zersgracht naar het Blokhuisplein. Maar eerst vertoeven we nog even een ogenblik plechtig op de huidige parkeerplaats voor de gevangenis met ruimte voor een stuk of 20 auto's, waar (onvoorstelbaar) ooit het Stadsziekenhuis stond en waar ik in 1927 ter wereld kwam. Na even nog de pet in de hand te hebben genomen gaan we snel naar binnen, want, alhoewel het nog niet vier uur is, begint het al aardig aan te lopen voor de nieuw jaarsborrel. En met een tweetal consump tiebonnen, aangeboden door het bestuur, konden we dus eindelijk onze nieuwsgie righeid naar het binnenste van de gevan genis bevredigen. En we kwamen direct in het cellencomplex terecht met twee omgangen boven ons. Wij posteerden ons bij een tafeltje ter hoogte van cel B010, nadat wij het interieur daarvan eerst nog even hadden geïnspecteerd. Wel, uiterst eenvoudig, het matras was nog niet aan gedragen, maar wel was het toilet binnen handbereik. Afgezien van dit laatste zou het misschien best nog wel geschikt zijn voor Bêd en Brochje. In het kader van dit laatste konden we terplekke genieten van een lekkere kop koffie met koekje, waren er drankjes, zoutjes en zelfs hapjes. En daarbijwat een mensen! Het was overvol, ook op de boveneta- ges. Het was dan ook niet zo vreemd dat de voorzitter zich in zijn welkomstwoord nauwelijks verstaanbaar kon maken. Wel hebben we opgepikt dat de aanwezigen, inclusief mogelijke voormalige bewoners, welkom werden geheten. Het was een allergenoeglijkste happening op een toch wel heel bijzondere plek. Om toch weer op een redelijke tijd thuis te zijn gingen we wel voor het einde rich ting station, langs, zoals het vroeger zou zijn aangeduid, de Friesche Bank, het kantoor van de I.W.G.L., hotel Amicitia, oversteken bij Mercurius en de Beurs, langs Sipke en Onder de Luifel richting station. En zo konden we mooi op tijd weer plaats nemen in het gerieflijke le klas compartiment van de spiksplinternieuwe InterCity, want ook de NS worden, net als de stad Leeuwarden, 'voortgestuwd in de vaart der volkeren'. Naschrift van de redactie: We hopen dat veel leden door dit artikel enthousiast zijn geworden om de nieuw jaarsbijeenkomst in januari 2010 te bezoe ken (zie pagina 30). De Keizersgracht voor de demping, in 1954 gezien naar het oosten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 29