29 Stoomtram Leeuwarden was aan het eind van de jaren veertig, begin jaren vijftig een klei ne stad. Ik heb het toen nooit geprobeerd, maar het moet mogelijk zijn geweest de afstand van de watertoren aan de Gro ningerstraatweg tot aan de watertoren bij de overweg naar de Schrans, fietsend in vijftien minuten af te leggen. Doe er nog vijf minuten bij en je stond op de kruising Verlengde Schrans en Julianalaan: het eind van de stad. De kans dat de spoorbomen naar de Schrans dicht waren, was gering, zo heel veel treinen naar Groningen reden er niet. Voor die treinen had ik nauwelijks belangstelling, veel interessanter vond ik de eerste jaren dat ik in Leeuwarden woonde de merkwaardige manoeuvre van de stoomtram uit Drachten, die de spoor baan verliet, voor het spoorstation opdook om zijn weg naar het tramstation te ver volgen. Heel lang heeft dat niet geduurd, want de tram werd verbust en de bus sen van de verschillende ondernemingen verhuisden naar het voormalige NTM- tramstation. Die ondernemingen hadden allemaal hun eigen kleur, de LAB was rood, de LABO bruinachtig, de NTM groen, de NOF net iets anders groen en de kleur van de ZWH kan ik me niet meer voor de geest halen. Van de NTM weet ik iets zeker, die had de meest merkwaardige bussen voor de dienst over de Afsluitdijk: trekkers met opleggers. De trekker kwam van Crossley, een Engelse fabriek met een bewogen historie, die in het begin van de jaren twintig Bugatti's in licentie bouwde, de oplegger van DAF uit Eindhoven. Ik denk dat de dienst naar Alkmaar in com binatie met de NACO werd uitgevoerd. School 17 Scholen in Leeuwarden hadden nummers. De mijne had nummer 17 en lag aan de rand van de stad. Bart Rijpstra was de onderwijzer en we konden hem vanaf het schoolplein heel in de verte, lopend uit de Verstolkstraat, aan zien komen. Hij had als bijnaam De Kiep en dat had niets met voetballen te maken, maar was Leeuwar ders voor de kip, maar waar het wel mee te maken had, weet ik niet. Hij was een vurig esperantist, maar sprak in de klas vaak Liwwadders. Dom genoeg heb ik, meer dan zestig jaar geleden, de namen van mijn klasgenoten niet achter op bij gaande foto geschreven, dus moet ik uit mijn herinnering putten. Op de eerste rij van links naar rechts: Rindert Bijlsma (die toen hij tijdens gods dienstles, gegeven door een dame die mijns inziens nooit voor welke klas dan ook had mogen staan, het Onze Vader op Gregori aanse wijze begon op te zeggen een fikse draai van haar om zijn oren kreeg), Janny Bolt, Leny, onbekend, Sietske Wagenma kers, Klaasje en onbekend, de tweede rij: onbekend, Dirk, Klaas Houwen, Wiepie Sinnema, Riekje, onbe kend, onbekend, onbekend, onbekend, Froukje Huizinga, de derde rij: Wim Bloemendaal, Wim Tanja, onbekend, onbekend, Eppie, onbe kend, de vierde rij: Otto, onbekend, Feddy, onbekend, Johanna Huppes, Klaziena, de vijfde rij: Wim Dolstra, Flip, Hugo, meester Rijpstra, Ronny, Willie Kiestra en Atie. Schandalig, dat ik zoveel namen ben vergeten en mijn klasgenoten als onbe kend moet noteren, terwijl we drie jaar samen les kregen. Het gekke is, dat ik me wel de kleur van het houtwerk herinner: paars.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 31