ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden 31 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl De Wereld onder de Oldehove Op 17 oktober - De Dag van de Leeu warder Geschiedenis - is in het HCL de tentoonstelling De Wereld onder de Oldehove geopend. Deze tentoonstelling omvat vooral archeologische vondsten die gedaan zijn tijdens de opgravingen op het Oldehoofsterkerkhof in 1933, 1968 en, meer recentelijk, in 2005/2006. Dit laat ste onderzoek van het Oldehoofsterkerk hof behoort tot de grootste terpopgravin gen van Nederland. Over het onderwerp verscheen ook een boek van de hand van Erwin Boers, met dezelfde titel als de ten toonstelling. Kern van de tentoonstelling is een zestal vitrines, waarvan er twee door de Leeu warder amateurarcheologen zijn gevuld. Er liggen voorwerpen uit de eerste tot de derde eeuw, zoals zalfpotjes, aardewerken potfragmenten, slijpstenen en mantel spelden. Opmerkelijk is een dobbelsteen, gemaakt van bot, langwerpig en hol van binnen. Eén vitrine bevat vooral moeilijk te dateren voorwerpen van de stort, zoals een schedel, benen damhoutjes en tinnen lepels. Tussen de vondsten van beroeps archeologen vinden we een aantal fibula's (mantelspelden) uit verschillende eeu wen. Ook benen kammen voor in het haar en 'glissen' - middeleeuwse schaatsen van koeienbot - sieren de vitrines. Natuurlijk ontbreken ook muntstukken niet. Aan de wand hangt een grote afbeelding van een bodemprofiel met bewoningslagen, zoals afgegraven op het Oldehoofsterkerkhof. Tussen de vondsten door kan de bezoeker 'zelf een kijkje nemen in het veld'. Er is namelijk een hoekje ingericht met gereed schap en hulpmiddelen van professionele archeologen. Ook kan men zien en lezen hoe conservering en datering in zijn werk gaat. De tentoonstelling loopt tot en met augustus 2010 en is gratis toegankelijk. Replica soldaatje van Barrahüs Sinds twee jaar staat het aardewerken soldaatje van Barrahüs in de hal van het HCL. In Barrahüs werd dit beeldbepa lende monumentje echter nogal gemist. Dorpsbelang Wirdum-Swichum slaagde erin om voldoende geld bij elkaar te sprok kelen voor het laten vervaardigen van een levensechte replica. Kunstenaar Hans Sinnema van Wergea heeft deze taak op zich genomen. Het resultaat mag er zijn en staat sinds 16 oktober op het erf van de familie Jongbloed aan de Brédyk 28 te Wirdum (Barrahüs), tegenover de plaats waar het origineel stond. Een kleine repli ca van kunststof is inmiddels te koop bij HCL en de VW. Bijzondere schatten in de Schatkamer Uit de collecties van het HCL is een aantal bijzondere schatten verzameld en opge steld in één van de ondergrondse depots. Dit 'showdepot' is onlangs ingericht en vormgegeven door Tinker Imagineers uit Utrecht, experts in museale concepten, en vooral bedoeld voor het onderwijs. In deze ruimte worden opmerkelijke gebeur tenissen en personen belicht aan de hand van originele voorwerpen en documenten en digitale hulpmiddelen. Centraal staan acht vitrines, waarvan één gewijd is aan Mata Hari. Er ligt onder andere een rap- portenboek uit haar middelbare schooltijd en een Frans document over haar execu tie in 1917. Een andere vitrine toont een register met foto's van tientallen keurig geklede heren (en een enkele dame), van wie we inmiddels weten dat het crimine len waren. Dit fotosysteem werd in Leeu warden bijgehouden door de gemeente politie vanwege de aanwezigheid van de strafgevangenis met veel zware crimine len. Een opmerkelijke 'schat' is ook een doosje met 148 spijkers afkomstig uit het archief van het Diaconessenhuis. Deze spijkers werden de vorige eeuw door een patiënt doorgeslikt en in het ziekenhuis operatief verwijderd. Sinds de Dag van de Leeuwarder Ge schiedenis op 17 oktober is de schatkamer toegankelijk voor publiek (voorlopig echter uitsluitend voor groepen op afspraak). De officiële openingshandeling zal op 7 febru ari worden verricht door Geert Mak. De grafkelder van de voorname familie Bouricius zoals die in 1933 werd opgraven. Loodbeslag van één van de kisten en een portretschilderij van een in deze kelder begra ven lid van de familie Bouricius zijn te zien op de tentoonstelling

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 33