Brievenbus/mailbox 32 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Gezworen kameraden Al bladerend in de oude albums kwam ik de bijgaande foto tegen, misschien als zoekplaatje wel leuk voor de oud-Leeu warders. Deze beide dappere krijgers lieten zich op 5 december 1938 in Assen portrette ren. Het waren gezworen kameraden en allebei middenstander in Leeuwarden. De staande persoon is mijn vader, Piet de Groot, die een muziekwinkel had in de Nieuwe Oosterstraat, de zittende militair is Herman Steeman van de gelijknamige schoenenwinkel op de Tuinen 35. Steeman had een echte Leeuwarder reclameslogan die luidde: 'N LEEUWAR DER GAAT FOOR SKÜNEN - NAAR STEEMAN OP 'E TÜNEN. Jaap de Groot, Leeuwarden Friso I Hierbij wil ik reageren op de vraag van Mindert Meijer uit Hurdegaryp over de voetbalvereniging Friso. Deze club werd opgericht op 2 juli 1922 en al weer opgehe ven op 30 juni 1924. Toevallig ben ik in het bezit van een ledenlijst van deze vereniging van 1 augustus 1923, maar spijtig genoeg komt niet één van de door de heer Meijer genoemde namen hierop voor. De ledenlijst telt 49 namen, een flink aantal in die tijd. De volledige naam was Leeuwarder Voetbal Vereniging Friso. Hun speelter rein lag aan de 'Verlengde Schrans o/d Huizum'. Het clubtenue was een rood shirt met witte kraag en manchetten en een zwarte broek. De voorzitter was J. Visser, de secretaris P.J. Weber en de penningmeester J. Bruinsma. Fred Dijkstra, archivaris L.A.C.Frisia 1883 Friso II Mijn aandacht werd getrokken door de foto met het elftal van de voetbalclub Friso in Leovardia 30. Mindert Meijer vraagt zich af wanneer deze voetbalclub is opgericht, wanneer deze club ter ziele is gegaan en wie er op de foto staan. Mijn oog viel direct op de vierde persoon van rechts in het publiek. De man met de pet en de witte kraag is mijn grootvader Sietse Nagel, een neef van Herke Meijer. Vader Mindert Meijer was namelijk een broer van Grietje Meijer, de moeder van Sietse Nagel. Mindert Meijer senior was 20 jaar penningmeester van kaatsclub Onderling Genoegen in Huizum en werd daarna benoemd tot erelid. Herke Meijer was één van de zeven oprichters van het huidige FVC. Dit waren: Piet de Vries, Piet van der Haak, Sip Algera, Harm van Brug, Herke Meijer, Bauke de Vries en Willem IJbema. Mijn grootvader Sietse Nagel is van 1897 en zou op de foto dus 25-27 jaar moeten zijn. Het is wel grappig dat ik zelf op 1 sep tember 25 jaar bestuurslid was van Dam club Huizum, waarvan 16 jaar als pen ningmeester. We hebben blijkbaar gewild of per ongeluk iets met het verenigingsle ven, of misschien eerder met Huizum. Op de site voetbalmaten.nl vond ik de volgende vermelding: 'Club: Friso; Plaats: Leeuwarden; Oprichtingsdatum: 02-07- 1922; Opheffingsdatum: 30-06-1924. Er hebben zich nog geen leden van Friso aangemeld bij Voetbalmaten.nl. Jij kunt de eerste zijn. Meld je nu aan!' Sietse Nagel, Leeuwarden Op zoek naar Harmke Op een rommelmarkt in Geldrop heb ik een poesiealbum gekocht. Dit album is/ was van Harmke uit Leeuwarden, maar de achternaam staat er niet bij. Enkele gegevens die ik gevonden heb in dit album zijn: in 1930 schreef moe der een vers, in 1935 haar vader, in 1933 onderwijzer(es) Van Dorenstouten, in 1933 vriendin Annie Ehlhardt, in 1933 meester A.B. Ehlhardt en in 1934 klasge nootje Anna de Jong. Er staan nog meer Si j?f Vïi K i jCi- 'r-rtGv tj LiCOV<3LP^t4)t,k

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 34