Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Liwwadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. De pittige opgave in het septembernum mer heeft toch nog een aantal goede oplos singen opgeleverd. Een aardige reactie kwam van de heer of mevrouw Van der Wal uit Leeuwarden: 'laat ik gelijk maar toegeven dat ik geen idee heb waar de foto is gemaakt, maar wat me aangenaam verraste, was een detail van de foto, dat ik direct herkende. Als oud-leerling van kweekschool Mariën- burg zag ik waar ik al jaren naar op zoek ben, me steeds weer afvragende waar na de sloop het kunstwerk van de paarden- bloem was gebleven dat het oude school gebouw aan Achter de Hoven sierde. Het is in 1958 gemaakt door Jentsje Popma en symboliseert met de door de wind wegge blazen pluisjes de trek van afgestudeerde meesters en juffen over het gehele land, terwijl het hart van de bloem, de vis, symbool van Christus, de identiteit van de school symboliseert. Ik ben benieuwd waar het zich bevindt en hoop dan ook in het januarinummer de oplossing te vin den. Wie weet overigens waar de andere kunstwerken uit oud Mariënburg, met name het grote schilderij van Benner, zijn gebleven?' Het lot heeft dit keer, gezien de verrich te inspanningen door de heer of mevrouw Dijkstra uit Leeuwarden, een verdiende winnaar aangewezen. 'In mijn jonge jaren moest ik wel vaak eens een bood schap voor mijn moeder doen op Achter de Hoven bij slager De Walle of bij groen- tenhandel Visserzoon. Ik zag dan altijd de wandversiering op de school tegenover de slager, zoals die fragmentarisch op de opgave staat afgebeeld. Bij het HCL wist men mij te vertellen dat de maker Jentsje Popma is en dat die zijn atelier heeft op de Potmargewal. Als het beeld niet bij de sloop is verdwenen, ligt het voor de hand dat het teruggegeven is aan de maker en dus toog ik naar bovengenoemd adres. De kunstenaar was niet aanwezig, maar een toevallige passant wees me de plaats waar de foto is gemaakt: op de Romkeslaan.' Oplossingen voor 15 februari 2010 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van 15 verloot.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 36