Lcovar} 3 vonden voor hun bolide in de parkeerga rage Zaailand. Traditioneel en populair in Leeuwarden is het stappen op oudejaarsmiddag. Afge laden cafés en discotheken tot het begin van de avond. Een gewoonte die in een groot deel van Nederland weinig gang baar is. Oudejaarsnacht en ontij 'Voor velen is de avond zelf een huiselijk feest met speciale dranken en lekkernijen, met spelletjes en de radio en door sluiting van allerlei openbare gelegenheden wordt dit huiselijk aksent nog versterkt: men zit het oudejaar uit. In menig gezin brandt voor het laatst de kerstboom.' (S.J. van der Molen in Levend Volksleven 1961). De eerste naoorlogse jaarwisselingen kenmerkten zich door een rustige en gemoedelijke sfeer. Vooral op de Nieu westad, Langepijp en De Brol werd het Nieuwjaar in groten getale begroet. Eind 1953 meldde de Leeuwarder Courant 'dat daar tussen twaalf en twee ongetwijfeld weer grote drukte van uitgelaten jongelui te verwachten is. Het wachten op de klok slag van twaalf, meestal in de ouderlijke woning, heeft al genoeg van de jeugdige zelfbeheersing gevergd en nu moet de spanning worden afgereageerd in een wild gehos, een uitbundig gelukkig Nieuwjaar wensen van alle meisjes die ze wel eens eerder hebben gezien en het afsteken van een voetzoeker of een zwervertje. De agenten vinden het eigenlijk wel een fleu rige afwisseling van hun nachtdienst en het maakt weer een beetje goed dat ze de oudejaarsavond niet thuis konden zijn.' Begin jaren zestig werd de sfeer wat grimmiger. Zo werd in de oudejaarsnacht 1961 door de politie gebruik gemaakt van vuurwapens bij een vechtpartij en van gummistokken bij een charge op de Nieuwestad. Op het trottoir van de brede zijde van de Nieuwestad vond weer de gebruikelijke 'parade' plaats, gelardeerd met vuurwerk, waarbij de Chinese res tauranthouder een spectaculaire bijdrage leverde. Voor de lastiger gasten had men speciale maatregelen getroffen. Zo was de Oude Doelesteeg gedurende de gehele nacht geblokkeerd, door aan begin en eind enkele agenten te posteren. Wegens groot succes werd een jaar later hetzelfde gedaan met de Oude Lombardsteeg. In de jaren zeventig wordt de oudejaars nacht in toenemende mate geassocieerd met vernielingen, in brand gestoken brie venbussen, het sneuvelen van ruiten, stukgesneden autobanden, omvergetrok ken verkeersborden en lichtmasten, kort om het hele arsenaal aan baldadigheden' zoals een woordvoerder van de politie het destijds uitdrukte. Niet onvermeld mag blijven dat de bij de Beursbrug gemeer de rondvaartboot Dolfijn oudejaarsnacht 1971 door feestvierende jeugd werd los gemaakt, waarna het schip losdobberend met de boeg een op de kade geparkeerde Ford Cortina plette. Het kon nog erger. De enorme glas schade aan de supermarkt van Siep Brou wer in Heechterp en de daarop volgende plunderingen (mensen gingen er met kar- renvol boodschappen vandoor) haalde het NOS-journaal begin 1983. De jaarwisseling van 1983 op 1984 werd door hoofdinspecteur Dick Boon omschreven als 'de heetste nacht sinds jaren. Het nieuwe jaar is rumoerig begon nen. Niet alleen met veel vuurwerk, maar ook met erg veel glasgerinkel. Als dit de manier wordt waarop Leeuwarden voort aan Oudjaar gaat vieren, dan maak ik me ernstig zorgen. We staan versteld van de totale zinloosheid van al die vernielingen.' In die eerste uurtjes van 1984 werd voor zo'n kwart miljoen gulden vernield in de Leeuwarder binnenstad. De politie had de indruk dat er in de binnenstad georgani seerd is vernield. Een groepje als 'punkers' omschreven jongeren vernielde gewapend met straatstenen, een moker en stalen staven een groot aantal etalageruiten. Zij hadden het vooral voorzien op de filialen van de grotere winkelbedrijven (Vroom Dreesmann, Albert Heijn, Peek Clop- penburg). De volgende ochtend vertoonde de binnenstad op sommige plaatsen de aanblik van een slagveld, slechts interes sant voor de eerste groepjes 'ramptoeris ten'. Een jaar later ging het wat beter. Het jaar 1985 werd ingezet met een groots vuurwerk vanaf de Oldehove, als start van een reeks activiteiten die in het teken stonden van het 700-jarig bestaan van Leeuwarden. De groep punkers van het jaar eerder bleef afzijdig. Op oude jaar soch tend hadden leden van deze groep wel affiches geplakt in de binnen stad: 'Geen gelukkig Nieuwjaar' en 'Maak kapot wat jou kapot maakt' waren de enigszins onheilspellende teksten. De oudejaarsnacht van 1985 op 1986 werd omschreven als tamelijk rustig. Toch kwamen er zo'n 65 meldingen binnen van De oliebollenkraam op de Nieuwestad bij de Tontjepijp in 1959 LOL.,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 5