Herinneringen aan de Wirdumerdijk in de jaren vijftig (II) inEïiSHÏI 6 Ad Fahner We zijn het eerste deel met mijn herinneringen aan de Wirdumerdijk geëindigd bij Jamin op de hoek van het Naauw bij de Tontjepijp. Deze was oorspronkelijk bol en is bij de vernieuwing in 1953 afgevlakt. Tegenover dit deel van de Wirdumerdijk is het Waagplein, waar echter geen hui zen staan. Wel stond hier altijd in decem ber een oliebollenkraam. Ook was er een telefooncel en een klok op een paal. Het klokje op het Waagplein was befaamd vanwege het feit, dat veel verliefden hier afspraken. We steken nu de Nieuwestad over en komen op de Wirdumerdijk Zuid zijde. Mode en speelgoed Schoenenhandel Van der Meulen was op de hoek van de Nieuwestad en de Wirdu merdijk. Later heette de zaak Bervoets- Vriezelaar. Ik weet nog dat Van der Meu len altijd in grote Amerikaanse auto's reed. De gebroeders Roling hadden naast elkaar een zaak. Eerst kwam Herman Roling en zijn broer Paul zat er naast. Het waren twee panden maar er was een doorgang van het ene naar het andere pand. Toen de broers gebrouilleerd raak ten werd de doorgang dichtgemaakt. Paul had een herenmodezaak terwijl zijn broer Herman een winkel in galanterieën dreef. De firma Gebroeders Janssen verwierf eerst het pand van Herman en later dat van Paul. In 1967 zijn de panden gesloopt en vervangen door foeilelijke nieuwbouw met de eerste roltrappen van de stad. Ook was er een futuristisch systeem met een soort lopende band door middel van een hele lange fïetsketting met haken. Hier konden de verkoopsters van de bovenver dieping de kleding aan ophangen die dan zo bij de kassa beneden kwam. Peek Cloppenburg bezat twee pan den, één naast de Gebroeders Roling en daarna kwam het enorme hoofdpand van de firma. Weer later kwam het pand van de firma Postma er ook nog bij. Nu zijn alle panden weer apart "bewoond'. De chef van Peek Cloppenburg woonde naast Roling in de bovenwoning. Postma verkocht onder andere speel goed, aardewerk en serviezen. Eigenaars waren Coos en Doetie Veenstra die op de Groningerstraatweg woonden. Het echt paar was kinderloos en gek op de kinderen van de Wirdumerdijk. Coos Veenstra was een geroutineerd 'innemer' en regelmatig in het Oranjehotel te vinden waar hij de bijnaam Coosje-pies aan over heeft gehou den. Wij mochten vaak op de bovenste etage met speelgoed spelen, zoals de elek trische treinen en Schuko autootjes. De zaak is later verplaatst naar de Kelders en het pand is toen bij Peek Cloppenburg getrokken, waarbij de schitterende 18e eeuwse trappartij helaas is gesneuveld. Foto Modern was van Duiker. Folkert Duiker en zijn vrouw hadden geen kinde ren maar wel een goedlopende fotozaak. Om het gemis aan kinderen goed te maken kwam er een poedeltje in huis dat zelfs over een eigen speelkamer beschikte. Fol kert was een erg aardige man die altijd in een Vauxhall reed. Ze waren dik bevriend met hun overburen, de Zondervans van de bioscoop. Ik kan me nog herinneren dat op een zaterdag de zaak na een verbou wing zou worden heropend toen er brand uitbrak en de heropening enkele weken moest worden uitgesteld. Oliebollenkraam Koopal op de Nieuwestad naast de Tontjepijp in de jaren vijftig. Op de achtergrond hetklokje'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2010 | | pagina 8