Li i QVCk^b LaJÊ 10 Leden van de jeugbende De Zwarte Panters op de Lange Pijp lesteeg vertrokken de jongeren naar het Zuiderplein waar Sikke Doele een pamflet voorlas, met als sluitstuk: 'Vat de koe bij de horens, breng hem naar het abattoir'. De feestelijkheden eindigden abrupt. Niet de politie gooide roet in het eten, maar een groep nozems (Tijgers en Hawks) bedierf de pret 'omdat die artistiekelingen van een ander soort zijn'. Het provotariaat werd bekogeld met een hoeveelheid door gedraaide groente van de Huizumer vei ling. 'Een happening in een happening'. Regelmatig ontstonden opstootjes rond de Luzebos. Dit beeldhouwwerk/ ijzerplas tiek van W.J. Valk werd in 1966 aange boden door herenkledingfabriek Santega en geplaatst bij de Waag; het beeld is in 1974 verplaatst naar de Westerplantage. Andere bijnaam werd Het Stouterdje als tegenhanger van het Amsterdams provo icoon. De opstootjes, verfkladacties, demon straties en dergelijke deden wethouder Pols verzuchten: 'ouders die kinderen verwekken moeten ze ook opvoeden als staatsburgers'. Op een forumavond van de WD in de Klanderij sprak hij nog fer mer: 'er is maar één mogelijkheid, een pak oppe donder'. De Dingly Boys mochten niet beschouwd worden als provo's volgens Arjen Miede- ma: 'provo's roepen alleen maar "boe'. Ze weten wel hoe het niet moet. Alleen maar negatief dus, alhoewel ik het een positieve kant vind dat ze wel weten hoe het niet moet. Dat ze daar tegen schoppen is goed. Wij echter zijn daarnaast ook creatief en positief bezig. Wij reageren.' Demonstraties Diverse demonstraties werden georgani seerd. Ter herdenking van de Russische oktoberrevolutie, tegen het Sowjetoptre- den in Tsjechoslowakije, tegen de mas samoord op indianen in Brazilië, tegen het regime in Griekenland en natuurlijk tegen de oorlog in Vietnam. Meest opval lend was de Vietnam-protestmars in de vorm van een wandeltocht van Leeuwar den naar Drachten op 12 augustus 1966. In Leeuwarden liepen een tijdlang vijf jongens aan het hoofd van de stoet, juist met pro-Amerikaanse leuzen. Enkele weken later werd opnieuw een demonstratie georganiseerd door het Viet- namcomité Leeuwarden. Nadat commis saris Houwing en zijn mannen de demon stratieborden hadden gekeurd - eentje met het opschrift 'Johnson Co doodgra ver' werd ingenomen - ging de stoet voor waarts. Op het Zuiderplein probeerde de comitévoorzitter Tom Hageman enkele jeugdige anti-demonstranten te overstem men. Op hetzelfde tijdstip was er nóg een happening in Leeuwarden. De Ljouwerter Skotsploeg danste voor hotel De Pauw ter verwelkoming van de 10.000e NS-reiziger die de Friese Achtdaagse ging doen... Een activistisch groepje binnen het Vietnamcomité Leeuwarden sloeg aan het kalken. Een ban-de-bom-teken op de deur van het Stadhuis en bij Van der Velde op de muur 'Jhonson moordenaar' met de 'h' voor de 'o'! September 1967 werd gedemon streerd tegen de taptoe. 'Dezelfde militaire gezindheid die hier de taptoe organiseert, is er de oorzaak van dat in Vietnam uw naaste in de modder dood ligt te bloeden'. Wees lief, geen militaire taptoe'. Eerste Kerstdag 1968 hielden drie jon geren (Guus Postma, Curd Dijkstra, Chris Torensma) een vijf uur durende stille demonstratie op de Lange Pijp, tegen het overdadige eten tijdens de kerst. Totdat zij door rotjesgooiende jeugd werden ver jaagd, maakten zij urenlang eet- en drink- bewegingen uit lege borden en glazen die op een keurig gedekte tafel stonden. New Left Rond een groep jongeren die eerder actief waren in Beeg '62 en het Vietnamcomité Leeuwarden, ontstond provo-groep New Left. De naam werd ontleend aan de Free Speech Movement van de protesterende studenten aan de universiteit van Ber- kely, Californië. Zo ook genoemd om dui delijk te maken dat zij geen slaafs volger waren van de Amsterdamse beweging. In hun lijfblad POR legden zij uit dat New Left 'een por wil geven tegen stoffige bestuurders, een oplawaai tegen sexuele frustraties, een klap tegen schijnheilige gelovigen, een hengst tegen welvaarts slachtoffers, een trap tegen politieke sjag- geraars en een opdonder tegen commerci ële jeugdverleiders. En bij het opsommen van al dit fraais geven wij onszelf een bemoedigend schouderklopje.' De New Left beweging wilde graag de 'homo ludens' maatschappij verwezen lijken. De spelende mens die zijn crea tiviteit in dienst stelt van een - door de automatisering - arbeidsloze maatschap-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 12