Hepkema versus Hepkema (II): de stille kracht achter de Elfstedentocht Lcovar} 17 Paul Bron Koolhaas is ook programmamaker van OVT (Onvoltooid Verleden Tijd) en Andere tijden Sport. Ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van de Vereeniging De Friesche Elfsteden nam hij in de uitzen ding van beide programma's ook citaten op uit de memoires van Jaap Hepkema over de rol van de vader en de zoon in de organisatie van dit roemruchte sporteve nement. Uit interviews met tijdgenoten werd echter wel duidelijk dat zij in het portret, dat Jaap van zijn vader schetste, slechts ten dele de man herkenden die zij hadden meegemaakt en dat kan ook niet anders bij een door frustraties gekleurd egodocument. Ik kom daar aan het eind van het derde deel uitvoeriger op terug. Zelfde loopbaan Jacob (Jaap) Hepkema volgde dezelfde opleiding als zijn vader Mindert. Hij bezocht de jongensschool van de Leeuwar der Schoolvereniging en het gymnasium om uiteindelijk af te studeren in Leiden als jurist. Hij zette de praktijk van zijn vader op de Willemskade voort. 'Het stond bij mijn geboorte al vast dat ik rechten zou studeren en dan als advocaat mijn vader zou bijstaan en opvolgen. Discussie daar over was niet mogelijk. Ik heb wel eens iets van accountancy geopperd, maar dat was niks. Er was maar één goed beroep en dat was de advocatuur. Het weinige dat hij over zijn vak vertelde ging meestal over handige streken (een zaak rekken, bijv.), waarmee hij tegenstanders te slim was afgeweest. Er kwamen uiteraard heel wat advocaten bij ons over de vloer, maar ik mocht ze niet. Ze hadden allemaal dat Schaatshistoricus Marnix Koolhaas heeft in 2007 de memoires van Jaap Hep kema gevonden in het familiearchief van Hepkema, waarna hij het gebruikte bij zijn publicaties over Mindert Hepkema en de Vereeniging De Friesche Elfsteden. Delen van de memoires verschenen ook onder meer op Sportgeschiedenis.nl, in het Algemeen Dagblad Sport en de digitale Nieuwsbrief van de VPRO van 14 januari 2009, onder de titel: Onthullende memoires over oprichter Elfstedenvereniging, met als subtitel: Zoon Hepkema haatte zijn vader intens. In dezelfde periode verscheen de 14 pagina's tellende integrale tekst op de website van Tresoar. typisch gemene lachje om de mond, dat alle advocaten eigen is, als je er goed op let. "Studeer maar vlug af, dan kun je mij mooi helpen", was het soms. Ja, hem hel pen, daar ging het om. Niet om wat mijn belang of geluk kon bevorderen. Ik voelde er hoegenaamd niets voor, hem kennende, om later dag in, dag uit met hem samen te werken in een vak dat mij niets leek, maar dat hoefde ik hem niet te vertellen, want dan zou hij mij het leven weet ik hoe lang zuur gemaakt hebben. Wel zei ik tegen mijn moeder dat ik er geen zin in had na mijn studie jarenlang de grond in gestampt te worden, maar ik vertelde er niet bij, dat ik niet van plan was af te stu deren zolang hij leefde. Anders zou hij mij toch op alle mogelijke manieren geprest hebben bij hem in de praktijk te stappen. Wel ben ik tenslotte afgestudeerd. Het waren de zwartste jaren van mijn leven. De 'Mr'-titel heb ik nooit willen voeren. Zelfs nu nog is mijn hele dag bedorven, als ik een brief krijg met 'Mr.' erop. Dat doet mij teveel denken aan een andere 'Mr', iemand ook, die zichzelf zo bijzonder vond, dat hij alleen ondertekende met zijn achternaam, zonder voorletters. Er was immers maar één Hepkema. En dat was HIJ.' Een dagje op het water In deze aflevering over vader en zoon Hepkema staan de sportieve geneugten, en dan vooral van vader Mindert, cen traal. Naast voetbal en tennis waren dat de watersport en het schaatsen en bij dat laatste vooral de Elfstedentocht. Mindert Hepkema was in het bezit van een grote boeier en van een in verhouding nog gro tere salonboot, de Tjet-Rixt. Menigmaal werd een boottocht georganiseerd voor de collega-bestuursleden van de maatschap pelijke en sportieve organisaties waarvan hij deel uitmaakte, maar in de eerste plaats waren de schepen natuurlijk voor de familie bestemd. Dat het voor zoon Jaap niet altijd een vreugdevolle gebeur tenis was moge blijken uit het volgende fragment uit zijn memoires: 'Op een dag lagen we met de motorboot aan de Wijde Ee bij Grouw. Ik zal toen een jaar of drie geweest zijn. De boot had een 'i ELF-tST VEREENlcitfG »|i|r *-nl h'ïii:-- Ki Cunlrolcltaarl. ...«4 h er r*- Mi-I O Ki4d *0n£jcni I M r K Sr li I ■JiiC A. Y4J OW lllWWtE'l w a IILjfi «ff «jhl Snc.'t. i .u-;i. !■---. :r tVc« J (flr.Tr*! ■Tjlfii,[ïcEF*i". I rif n.vr' i? C-V -Tl'JFtv.jjM.- IJ-.v irj 7. 7* CW lot'-u t I-tal M-r-k I* rl-i-1 - iMF-ty" Elfstedentocht 1912. Controlekaart van mr. M.E. Hepkema LOL.,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 19