Lcovar} 19 Elfstedentocht 1933. Mr. M.E. Hepkema wenst winnaar A. de Vries geluk tijdens de feestelijke prijsuitreiking in De Harmonie Elfstedentocht van 1947, die als één van de zwaarste de geschiedenis in zou gaan, nog zijn meegevallen als er niet een hef tig generatieconflict had gespeeld tussen voorzitter Mindert Hepkema en zijn zoon en enig kind Jaap.' Einde citaat AD. Zelf beschrijft Jaap in zijn memoires een conflict op schaatsgebied uit zijn kinderjaren: 'Mijn vader was een goede schaatser en had in zijn jongere jaren heel wat lauweren geoogst bij kortebaan- rijderijen. Zo vader - zo zoon, dacht hij en gaf mij (7 jaar) tegen mijn zin op voor een kinderrijderij. Ik maakte uit stil pro test tegen die eeuwige doordrijverij van hem helemaal geen haast bij de start en mijn heel veel kleinere tegenstander won met tientallen meters voorsprong. Een teleurstellend oh-geroep steeg op uit de rijen der toeschouwers en mijn vader wist niet hoe vlug hij met mijn moeder en mij de baan moest verlaten. We heb ben toen nog een gezellig schaatstochtje rondom de stad gemaakt. Ik voelde mij winnaar.' Het AD gaat verder: 'toch ontkwam de zoon van de Elfstedenvoorzitter niet aan een leven in dienst van de Elfstedentocht. Als rechtenstudent (met zijn studie was hij in 1941 principieel gestopt) greep de jonge Hepkema in 1947 zijn kans. Vol overgave stortte hij zich op het 'fraudedos sier'. Het was voor hem dé kans om zich op zijn vader te revancheren. Hepkema junior zou zijn inmiddels zieke vader eens laten zien hoe je met 'elfstedenverraders' om diende te gaan! De eerste vier aange komen rijders worden allemaal gedeclas seerd. De overwinning valt ten deel aan de als vijfde aangekomen tuinder Jan van der Hoorn uit Ter Aar, die het heugelijke bericht drie maanden na de tocht hoort van zijn zuster Deborah, die nieuwsgie rig een aan haar broer gericht elfsteden- briefje heeft geopend en haar in de kas sen werkzame broer het blijde nieuws verkondigt. De geschorste rijders krijgen allen een persoonlijk schrijven van Hep kema junior. De gedeclasseerde winnaar Bosman krijgt te lezen: "Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om U te zeg gen, hetgeen ik reeds lang van plan was, n.l. dat Uw hoogst onsportieve houding LOL., Elfstedentocht 1933. Winnaars A. de Vries en S. Castelein direct na afloop van de wedstrijd in café De Groene Weide

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 21