Een andere kijk op Hepkema Lcovar} 31 Kees J. Cath Als één van mijn beste vrienden vanaf mijn prilste jeugd ken ik Jaap Hepkema als mijn broekzak. Hij gaf mij destijds zijn herinneringen vertrouwelijk. Dat zij tus sen andere familiepapieren terecht zouden komen, en aldus in de publiciteit, was zeker niet zijn bedoeling. Ik heb hem destijds gezegd dat ik hem in zijn stuk niet herkende. Daarom voel ik aanleiding mijn weegave van de feiten, zoals ik die ken, hier op te schrijven. Ik ben de Keesje Cath, die hij vermeldt. Wij woonden op Willemskade 27, het huis met de twee beuken in de tuin. Mijn vader hield daar praktijk als keel-, neus-, oor- en oogarts, nadat hij in 1911 in Lei den cum laude was gepromoveerd. Gastvrijheid Ik heb heel veel gastvrijheid bij de Hep- kema's genoten. En ik niet alleen. Zo kwam Ben Vromen, zoon van de joodse vrouwenarts die woonde in de Prins Hendrikstraat, er ook. En verder Gerrit Jan Pijselman, de broers Martij en Kees Calthoff. Hun vader was directeur van de rederij Stanfries, die vanuit de Willems kade een stoombootdienst op Amsterdam exploiteerde. De Stanfries is tijdens de cri sis in de jaren dertig kopje onder gegaan. Maar ook de broers Molenaar kwamen er en Lourens van der Meij. Als Jaap op 6 januari jarig was, werd er aan huis een geweldige verj aarspartij gegeven met een soort poppenkast van levende mensen, waar de voetbalvriend van zijn vader, Hennij Snijder, optrad. In het voorjaar nam vader Hepkema ons beiden mee op een stevige wandeling door de weiden rond Leeuwarden en als het vroor gingen wij op schaatsen stukken van het Elfstedenparcours met hem ver kennen. Ook zijn moeder was niet zo afstan delijk als hij zegt. Een foto, genomen op hun boeier, de Tjet Rixt, met schipper Jan de Wagt aan het roer, geeft daarvan een indruk. Ook ging ik in de jaren dertig mee in hun open auto, een Packard, op buiten landse reizen. Ik heb nog een foto van een picknick in Duitsland, die daaraan herin nert. Ook mee Anton en Mien Dalhuisen vaak mee. Hij heeft als voetballer Abe Lenstra getraind. Moeilijke oorlogsjaren Ik heb ook niet gemerkt dat Jaap iets niet mocht om financiële redenen. In zijn studententijd vond zijn vader het prima dat hij lid werd van de Commissie van de studentensociëteit Minerva, hoewel je dat een jaar van je studie kostte. Een moeilijke periode voor zijn vader LOL., Winterpret op de stadsgracht langs de Willemskade in d strenge winter van 1929. Links het huis van Dr. Nierstrasz en de tuin van de H.B.S. Collectie Kees Cath Picnick met de Packard van de Hepkema's in Duitsland rond 1935 Collectie Kees Cath

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 33