32 Ml t w Vertier aan de waterkant in 1929. Links Ben Vromen en rechts Kees Cath en Jaap Hepkema Collectie Kees Cath waren de oorlogsjaren, toen zijn kranten dienstbaar werden gemaakt aan de pro paganda van de nazi's. Vondeling heeft na de oorlog zowel vader Hepkema als de heer Sprenger als 'fout' zwartgemaakt en de Friese Pers in rode handen weten te krijgen. Vader Hepkema heeft er echter voor gezorgd dat Jaap en ik konden onderdui ken in Velp, nadat wij geweigerd hadden de zogenaamde loyaliteitsverklaring te tekenen. Ook heeft hij mij geld geschon ken ten behoeve van de Leidse hooglera ren die door de Duitsers ontslagen waren en brodeloos waren geworden. Ik was daarvoor in Friesland ingeschakeld. Vader Hepkema heeft Jaap en mij ook mee laten doen met de historische optocht in 1935, toen Leeuwarden vierde dat het vijfhonderd jaar zou bestaan. De foto in het nummer van september 2010 laat ons zien. Wij reden op een boerenpaard dat door omliggende boeren beschikbaar was gesteld. Trije kanten Ik hoop met deze feiten het beeld dat Jaap heeft opgeroepen enigszins te kunnen rechtzetten. Heb ik een verklaring voor zijn houding tegenover zijn ouders? Ik ben geen psy choloog, maar naar mijn mening had Jaap een heel ander karakter dan zijn vader. Vader was dynamisch en energiek, Jaap had meer van het zachtaardige karakter van zijn moeder. Hij was niet de gemak kelijkste, niet voor zijn omgeving en niet voor zichzelf en hij heeft, naar ik denk, ook wel geprovoceerd. Ik houd het tot slot op het Friese spreek woord: In fraachstik hat trije kanten: jo kant en myn kant en de jüste kant. Jan de Wagt aan het roer van de boeier Tjet Rixt omstreeks 1935. V.l.n.rJan de Wagt (schipper), Jaap Hepkema, moeder Hepkema, Kees Cath, Ger Pijselman Collectie Kees Cath

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 34