35 Real hippies never die! Van links naar rechts: oud Aed Levwerd-voorzitter Jes Wassenaar, wethouder Henk Deinum en LC-columnist Pieter de Groot Langharig Leeuwarden De tentoonstelling Langharig Leeu warden werd op 23 oktober geopend. In november verscheen ook het gelijknamige boek, waarin veel Leeuwarder jongeren uit de sixties en seventies staan gepor tretteerd. Inmiddels is de tentoonstelling in het HCL uitgebreid met een portret tengalerij. Bekende figuren, maar ook gewone Liwwadders, hebben tijdelijk een foto afgestaan ten behoeve van deze pre sentatie. Als u als langharige ook een plek wilt in deze portrettengalerij, kunt u con tact opnemen met (Hester Postma van) het HCL. Openluchttentoonstelling Zaailand Sinds eind oktober zijn er op de omhei ning langs de bouwput van het Nieuw Zaailand grote reproducties geplaatst van oude afbeeldingen van het Wilhelmi- naplein en omstreken. De foto's, prenten en dergelijke zijn geselecteerd door het HCL. De presentatie is waarschijnlijk nog de hele winter te bekijken. Nieuwjaarsreceptie De traditionele nieuwjaarsreceptie van Aed Levwerd, HCL en de afdeling Monu mentenzorg van de gemeente Leeuwarden vindt plaats op vrijdag 14 januari 2011 in het gerenoveerde pakhuis Hartelust aan de Romkeslaan. De organisatie is dit jaar in handen van het HCL. Lolle van Houten en de bokssport Van 20 november tot en met 6 februari is er in het HCL een kleine tentoonstelling te zien over Lolle van Houten (1944-2008) en de bokssport in Leeuwarden. Van Hou ten bokste gedurende een periode van zeventien jaar nationale en internatio nale wedstrijden. In navolging van enkele oudere broers ging hij, naast zijn werk als stratenmaker, trainen bij boks- en atle tiekvereniging Frisia, in 1933 opgericht door Johan Poelsma. Van Houten ontwikkelde zich later tot het gezicht van de Leeuwarder beveili ging. Hij werkte als portier aan verschil lende 'gevaarlijke deuren'. In de jaren '80 begon hij zijn eigen sportschool. Op 20 november werd in sporthal Kalverdijkje ook een Lolle van Houten Memorial geor ganiseerd en verscheen een biografie. Het voormalige pakhuis Hartelust aan de Romkeslaan rond 1970

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 37