37 Bij meester Bron, het hoofd van de school, heb ik net als Poortman een aantal jaren in het koor 'Jong Excelsior' gezongen. Ik herinner me nog goed de jaarlijkse uitvoe ringen in de grote zaal van De Harmonie waarbij voor de pauze de leeftijdsgroepen afzonderlijk acte-de-présence gaven en na de pauze door de koren gezamenlijk, aan gevuld met een of twee professionele zan gers, een cantate, een soort mini-operette, werd opgevoerd. Twee daarvan staan nog goed in mijn geheugen: de Bloemencantate en de Verkeerscantate. Ook aan deze acti viteit kwam een einde door de bezetting. Heel interessant ook vond ik de bij het artikel afgedrukte klassefoto. Deze moet in 1938 gemaakt zijn van de le klas en mijn jongere broer Tjitze staat erop. Vrij wel zeker heeft de fotograaf die dag alle zes klassen vereeuwigd, want ik heb in mijn collectie een overeenkomstige foto van 'mijn' 3e klas, met juf Schaafsma. Van een aantal klasgenoten ken ik de namen. Interessant is misschien nog dat een van hen (middelste rij, 5e bank met zwarte pullover) Geert Schilt is, later bekend geworden als hoofd van de TEbin ga school en regiseur van het Sinterklaas sprookje. Johan Koldijk, Leeuwarden Oosjestraten 1 In nummer 33 van Leovardia vertelt Jaap de Groot over zijn jonge(ns)jaren in de Oude Oosterstraat. Een mij bekende, geen familie zijnde, hard werkende middenstander in deze straat diskwalificeert hij, om in de huidi ge terminologie te spreken, als een 'watje'. Deze middenstander die, samen met zijn echtgenote, na sluitingstijd elke avond tot in de late uren hard doorwerkte wist een bloeiende zaak op te bouwen. Hij was een aimabel persoon, goedlachs en vriendelijk voor iedereen. Ik weet niet wat er eventueel in het verleden tussen De Groot en deze middenstander heeft plaatsgevonden, misschien is er oud zeer, maar je moet iemand wel erg goed kennen om hem als niet direct de meest moedige figuur uit te beelden. Het stoort mij dat de redactie deze per soonlijke diskwalificatie van De Groot heeft opgenomen in dit blad, mede gezien het feit dat dit voor familieleden van deze middenstander erg kwetsend kan zijn. René Kuipers, Leeuwarden Oosjestraten 2 Met veel plezier en nostalgische gevoelens las ik het stuk van Jaap de Groot: Mien jonge(ns)jaren inne Oosjestraten in het laatste nummer van Leovardia. In dat stuk heeft hij het ook over de Wil lem Lodewijkschool. Ik heb op die school de klassen 2 t/m 6 doorlopen (1949-1953). Ik herinner me nog juf Plet in de 2e klas, die ooit een leerlinge (Maartje heette ze) als straf met een liniaal vinnige tikken op de knokkels van haar handen uitdeelde. Dat móet pijnlijk zijn geweest. Maartje, voor niets en niemand bang, trok haar laars uit en ging vervolgens juf Plet te lijf met rake klappen van haar rubberen laars. We zaten als versteend. Er deed ook een liedje over juf Plet de ronde: 'Juf Plet, skiet in bed, skiet op de stoel, wat in rare boel'. Zulke dingen vergeet je nooit van je leven meer. Op die school stonden ook nog juf Hoekstra, meester Link, meester Dijkstra en hoofdmeester Teeuwsen. De laatstge noemde was een geweldige, lieve man. De hogere klassen, 5 en 6, speelden in het vrije kwartier niet op het plein vóór de school, maar weken - onder leiding van twee meesters - uit naar het pleintje voor de gevangenis en voor het Stadszieken huis. Waarom dat zo was weet ik eigen lijk niet. Misschien om de 'kleintjes' niet onder de voet te lopen? Op wisten we pre cies wanneer er boven een operatie gaande was. De lamp boven de operatietafel kon je dan niet meer zien door het raam vanaf buiten. Dat maakte indruk, we waren dan een beetje stilletjes. Als er geen operatie was zag je de lamp gewoon hangen. Ook herinner ik me de korsettenzaak De Leeuw op de hoek. We hadden daar als kleine meisjes altijd heel veel lol om. Kortom, bedankt Jaap dat ik me weer heel even een jong meisje mocht voelen! Bonnie Scholten-Visser, Leeuwarden Foto W Leeuwarden Over de tekst onder de foto van het elf tal van de W Leeuwarden in Leovardia nummer 33 het volgende: Het is niet een jeugdelftal maar het le elftal van de W Leeuwarden. De foto is genomen in het Cambuurstadion op 27 november 1949 voor de wedstrijd W Leeuwarden-Be Quick. De onbekende speler zittend is keeper Rinse van der Zee. De speler Harm Wil- kens is de vader van de in Leeuwarden geboren zanger Piter Wilkens (bekend van het lied De Liwwadder Blues). Verder: de voornaam van Zwerver is Rienk en de juiste naam van Van der Lei is Van der Leij. Hampie Bakker, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 39