Anna van Hannover in Leeuwarden Lcovar} 1 Beam Bilker In Leeuwarden zul je vergeefs zoeken naar een Anna van Hannoverlaan. Ook haar muzikale dochter, de in Leeuwarden geboren Carolina van Oranje, zul je onder de straatnaamgeving niet aantreffen. En tóch... deze dames hebben veel voor Leeu warden betekend. Vooral Anna, prinses van Groot-Brittan- nië, prinses van Hannover, hertogin van Brunswijk en Lüneburg, heeft cultureel veel gedaan. Deze interessante prinses was net buiten de stad Hannover in het prachtige buitenslot Herrenhausen gebo ren, en wel op 2 november 1709. Van haar zouden we in Leeuwarden misschien ver der nooit gehoord hebben, als in 1714 niet haar grootvader, keurvorst Georg van Hannover, tot koning van Groot- Brittannië was uitgeroepen. Het Engelse koningshuis Stuart was toen uitgestor ven, althans de protestantse tak. De eerstvolgende die in de lijn der opvolging aan de beurt was, was Georg van Hanno ver. De hele familie verhuisde toen naar Engeland. De 5-jarige Anna ging ook mee en meteen werd zij als een echte konink lijke prinses opgevoed. Haar grootvader, inmiddels koning George I, had grootse plannen. Hij wilde voor zijn Huis groot aanzien verwerven. In Engeland werden ze met argusogen bekeken. Helemaal onterecht was dat niet, want sommige familieleden van de Hannovers dachten dat de Engelsen na een jaartje wel alle maal Duits zouden spreken. Dat bleek niet het geval te zijn, de familie moest zelf Engels spreken. Sommigen hebben dat nooit weten te presteren. Maar Anna zeker wel. Zij paste zich snel aan en leerde erg goed. Ze was een talenwonder, hield van Engels, Frans, Duits maar ook Itali aans. En ze kende ook haar klassieken. Later, toen ze in de Nederlanden kwam, leerde ze weer Nederlands. Al snel kwamen er voor Anna huwe lijkskandidaten in het vizier. Inmiddels was haar grootvader gestorven en haar vader was als George II koning geworden. En nu werd ook gezien haar leeftijd een huwelijk serieus in overweging genomen. Afbeelding van de voltrekking van het huwelijk van stadhouder Willem IV met Anna van Hannover, dochter van de Engelse koning George II, in St. James Chapel in Londen in 1734 L4L.,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 3