Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Leovdï^ Liwwadders, waar is dit 38 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 15 februari schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van 15 verloot. Het was een zeer moeilijke opgave die we plaatsten in het vorige nummer. Er kwamen geen antwoorden binnen. De oplossing moest gezocht worden in de combinatie van het oude ornament met de weerspiegeling van moderne architec tuur. Dan kom je al gauw in de buurt van het Leeuwarder bank- en verzekeringsge- bied. Het oude ornament bevindt zich in de gevel van een van de prachtigste villa's van Leeuwarden aan de Sophialaan 1, hoek Van Swietenstraat, thans in gebruik door een advocatenpraktijk. De Sophialaan is aangelegd in 1874 en genoemd naar Sophia Frederica Mathil da, prinses van Würtenberg, Koningin der Nederlanden, die leefde van 1818 tot 1877. Het was een mooie vrouw en gees tig bovendien, letterkundig en artistiek ontwikkeld. Ze huwde in 1839 met Wil lem, erfprins der Nederlanden, de latere Koning Willem III, naar wie de Willems kade is genoemd. Wie was dan Van Swieten? Jan van Swieten werd geboren te Mainz in 1807 en werd in 1849 benoemd tot Gouverneur van Sumatra's westkust. In 1859 werd hij luitenant-generaal en commandant van het Indische leger. Hij leidde expedities tegen Boni en Atjeh en veroverde de kra ton (onderdistrict) in de 2e Atjeh-expeditie van 1873. Hij overleed te 's Gravenhage in 1888. We hebben onze fotograaf gevraagd om het de lezers dit keer iets gemakkelijker te maken. We verwachten dan ook veel goede oplossingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 40