Gerard Buising LD. Faber 45 POST-PLAZA c c <^80% iaarJ FA. JOH, JORNA EN ZM. www.firmajorna.nl www. post-plaza,nl Atelier voor glas-in-lood restauratie schilderwerk wwwgerardbuisingnl Leeuwarden tel.: 058-2675054 06-152 129 03 e-mail: info@gerardbuising.nl 0) *0 Makelaardij /Assurantiën Westerplantage 7 8911 DC Leeuwarden Messen, scharen, instrumenten, slijperij. Webwinkel _y O Hiillbinirp fn $«11*1. I f[ Eiiiuifpnlin I tiinini Inum I NtHntu I Srifilppi T..,b,h,.,rti 25-IP I fill (V Lii.inrfpp I r Iff Hf If 11 I hlnHpnf-plin.pl lasts history, a n j oy luxury fjt Waning makelaardij H Bedr ij f$ m ake I a a r d i j t 4 Ut Assurantiën Financiële dienstverlening 0k Hypotheken A Leeuwarden: Stationsweg 16. Tel.: 058-215 15 51

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 41